Z aktivit organizace

znakSMKC_01

Informace o Svazu mladých komunistů Československa – členství v něm

Charakteristika Svazu mladých komunistů Československa Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) je občanským sdružením zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR 29. 10. 2008 (IČO: 26580861). Činnost zahájil Ustavujícím sjezdem, který se uskutečnil 22. 11. 2008 v Přerově. Oficiálním periodikem SMKČ je časopis Československá mladá…


vlajka

Vzdělávací akce SMKČ

Dne 24. 10. 2015 proběhla vzdělávací přednáška na téma „Co je to věda a vědecký přístup“, následovaná diskuzí na téma „Marxismus a národnostní otázka“. Akci pořádal Svaz mladých komunistů Československa, účastnili se jí však i sympatizanti a členové…

No Picture

Pochod do Lidic

Dne 6. června se členové SMKČ zúčastnili tradičního pochodu do Lidic. Ten se konal k příležitosti smutného výročí vypálení obce Lidice nacisty 10. června 1942. Jak už to několik posledních let bývá, oficiálního pietního aktu režimních…