Názory a polemika

No Picture

Kdo v politice zastupuje „veřejný“ zájem?

Politická realita v posledních bezmála čtyřiadvaceti letech přináší drtivé většině lidí v naší zemi permanentní útrapy a zklamání. S tímto znechucením se občané vyrovnávají různě: od víry ve spásonosný účinek „svobodných“ voleb až po naprostý nezájem o veřejné…