Prohlášení a stanoviska
No Picture

Kondolence k úmrtí generála Vo Nguyen Giapa

KS VSR Velvyslanectví VSR, Praha Vážení soudruzi, s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí velkého světového revolucionáře a Vašeho národního hrdiny generála Vo Nguyen Giapa. Odkaz jeho života je pomníkem nezměrného úsilí v boji proti kolonialismu…No Picture

SMKČ k předčasným volbám

V situaci blížících se předčasných voleb se chceme v první řadě vyjádřit proti podpoře asociální a protilidové vlády buržoazní pravice, která se již v nedávné minulosti projevila devastací naší vlasti a prudkým osekáváním všech sociálních vymožeností dosažených prací…