SMKČ jednal v Benátkách

V italských Benátkách proběhlo setkání členů SMKČ se zástupcem italské mládežnické organizace Giovani comunisti Simonem Stefanem. Jednání probíhalo v odpoledních hodinách ve stranickém sekretariátu propojeném s typickou italskou tavernou nedaleko stanice Vaporeta Biennale. Srdečný rozhovor v taverně řízené starými členy komunistické strany u skvělého chlazeného piva Morreli byl doplněn skvělou atmosférou místnosti vyzdobené portréty předsedů italské KS Togliattiho, Longa a Berlinguera, fotografiemi revolučních politiků jako Fidel Castro Ruz nebo Che Guevara nebo reprodukcemi děl malíře Renata Guttusa. Témat rozhovoru bylo více: situace v italské KS, v mládežnickém hnutí, aktivity organizací mládeže a levicových iniciativ v Benátkách a regionu, mezinárodní otázky (solidarita s lidem Palestiny, s nezávislým Běloruskem atd.), zájem byl i o místní organizace (obdoba našeho Svazu bojovníků za svobodu, Svaz přátelství mezi Itálií a Kubou ad.). Velký prostor byl věnován situaci mladé generace v Itálii, velmi vysoké nezaměstnanosti mládeže, nízkými platy v průmyslové zóně, těžkou uplatnitelností vysokoškoláků a neřešenou bytovou politikou. V diskuzi spolu s novými fakty se jen potvrdilo naše mínění o naivních představách části české veřejnosti o životních podmínkách v západní Evropě. Po cestě jsme na náměstí Sedmi mučedníků uctili památku sedmi hrdinů zastřelených nacisty při bojích o město mezi hnutím odporu – levicovými partyzány – a nacisty. Nedaleko se v moři nachází sugestivní pomník partyzánky, místo vzpomínky na bojovníky proti fašismu. Partyzánské hnutí má v severní Itálii silnou tradici, hnutí zde bylo velmi úspěšné a bylo dost silnou konkurencí americké armády. Několikahodinové setkání, kdy diskuze probíhala i při procházce celým historickým jádrem města, skončilo na lidovém náměstí Sv. Markéty, kdy se k naší skupině přidali ještě sympatizující studenti z univerzity v Udine. Protože jsou Benátky od našeho regionu relativně nedaleko, probíhá velmi pozitivní diskuze o zvýšení spolupráce a kulturní a politické výměny mezi oběma regionálními středisky obou organizací. Setkání se uskutečnilo v době 35. výročí zavraždění jednoho z nejznámějších italských bojovníků proti mafii, mladého komunisty Peppina Impastata.