Návštěva členů SMKČ na velvyslanectví KLDR

V pražské čtvrti Petřiny proběhla v tomto roce již druhá oficiální návštěva členů SMKČ na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky. Zatímco minulým tématem byla krizová situace na Korejském poloostrově, o které lživě informovala česká média, tématem poslední návštěvy se stalo blížící se 60. výročí příměří v Korejské válce. O realitě v KLDR se u nás dozvídáme ve značně zdeformovaném a smyšleném podání, proto účastníci rozhovoru uvítali jednak množství materiálů v angličtině a ruštině, ale také velmi otevřený rozhovor. Zástupci KLDR projevili velkou ochotu objasňovat vojensko-politickou situaci mezi KLDR a jižní Koreou a především zcela otevřeně mluvili o vojenských provokacích u hranic své vlasti, o trvalé hrozbě válečného napadení ze strany USA (od počátku vlády prezidenta Bushe ml. je KLDR zařazena jako terč preventivního jaderného úderu). Vzhledem k předchozí zveřejněné korespondenci SMKČ jsme znovu potvrdili odsouzení používání jaderných zbraní na pravidelných manévrech americké a jihokorejské armády u hranic KLDR, odsouzení přeletů bombardérů s jadernými hlavicemi nad územím KLDR stejně tak, jako odsouzení jakékoli politiky nátlaku. Znovu jsme tedy opakovali tezi, že nelze upírat žádnému lidu na světě možnost bránit nezávislost své vlasti v boji proti agresorovi. Zástupci KLDR rovněž informovali o ochotě jaderného odzbrojení, které však musí být logicky oboustranné, nikoli jednostranné. Podobně jsme byli informováni o procesu zmírňování napětí na Korejském poloostrově, který dosáhl svého vrcholu podpisem dohod mezi oběma zeměmi v roce 2000 a jejich naplňováním v dalších letech (dokladem je např. ekonomická zóna Kaesong). Bohužel, nová jihokorejská vláda svou agresivní politikou zhatila možnosti předchozí spolupráce obou částí poloostrova. Na poslední návštěvě po promítání anglicky dabovaného filmu o Korejské válce (1950-53) a novodobé historii lidové Koreje byla diskuze vedena nad tématy oslav konce války (konkrétně výročí příměří), nad realitou běžného života v KLDR, průmyslem a zbrojní výrobou, hospodářskou výměnou, nad církevní politikou (Katolická unie věřících KLDR v březnu blahopřála papeži Františkovi ke zvolení, věřící jsou velmi aktivně zapojeni do politického života státu, stát se pečlivě stará o církevní památky), medicínou (viz tradiční využití akupunktury) a sportem (bojové umění Taekwondo). Častým tématem rozhovorů byly konkrétní vztahy KLDR s ostatními zeměmi regionu a její aktivita v Hnutí nezúčastněných zemí. KLDR je spolu s Kubou jednou z politicky nejaktivnějších zemí tzv. třetího světa. V minulosti její politický představitel a vůdce odboje proti japonské okupaci a americkým agresorům Kim Ir Sen přijímal řadu návštěvníků jak ze socialistického (Fidel Castro, Che Guevara, Josip Broz Tito), protikolonialistického a osvobozeneckého hnutí (Jásir Arafat, Huari Boumedien, Julius Nyeyere), tak kapitalistického tábora (Francois Mitterand, Jimmy Carter). Právě posledně jmenovaný bývalý americký prezident Jimmy Carter se dodatečně vyjádřil o korejském prezidentovi s velkou úctou. S výjimkou zdejší banánové republiky EU je tato osobnost uznávána s velikou úctou ve zbytku světa, který nezačíná, ani nekončí Prahou či Bruselem. Naším nadiktovaným vzorem osobností zřejmě mají být pouze politické loutky, lháři, trafikanti a rozkradači národního majetku, nikoli hrdinové svého lidu a vlasti. Členové SMKČ přijali srdečné pozvání na zářijovou recepci na velvyslanectví KLDR u příležitosti 60. výročí podepsání příměří.