K výroku běloruského prezidenta Lukašenka o černoších v USA

SMKČ souhlasí s kritickými slovy běloruského prezidenta Lukašenka, která byla pronesena v tomto znění: „Šéf Bílého domu ideu výjimečnosti vtlouká do hlavy vlastnímu obyvatelstvu. Obama mě úplně udivuje. Ještě zcela nedávno byli černoši v Americe otroky a dnes už vykládají o nějaké výjimečnosti.“ A zcela správně situaci vtloukání ideje výjimečnosti srovnal s nacistickým Německem. Běloruský prezident v několika slovech vystihl to, o čem zde píšeme tak často. Tento výrok není samozřejmě rasistický – naopak. Lukašenko správně postřehl, jak moc je ve své imperialistické zaslepenosti Obama odtržen od vlastních afroamerických spoluobčanů. Jako kdyby neexistovala rasová a ekonomická segregace černošského obyvatelstva, jako kdyby rasismus nevrostl za staletí do nátury reakčních vrstev Severoameričanů. Obama zradil ty, kteří v něj naivně věřili. S výrokem prezidenta Lukašenka samozřejmě souhlasíme, protestujeme proti jeho zkreslenému výkladu. Jednoznačně správná je myšlenka, že ten z rodu po staletí utlačovaných, kdo nyní sám utlačování vede, je hodný opovržení. Naopak prezident Lukašenko je typem politika, který vždy stál na straně utlačovaných – od časů bombardování Jugoslávie a tlaků na venezuelskou revoluci po dnešní protest proti imperialistické agresi proti Sýrii.

Ústřední rada SMKČ