KS Řecka: tváří v tvář předčasným volbám

KS Řecka tváří v tvář předčasným volbám

Vláda SYRIZA-ANEL odstoupila, což vyústilo v předčasné parlamentní volby (s největší pravděpodobností 20. září).

Jak známo, SYRIZA vyhrála volby v lednu 2015 a oklamala pracující, slibujíc zrušení protilidových zákonů, které byly předtím přijaty vládami PASOK a Nové demokracie, po dohodách (memorandech) s imperialistickými organizacemi (EU, IMF, ECB).

KKE včas varovala, že SYRIZA, „levicová“ oportunistická strana, jež se změnila v sociálně-demokratickou, byla vybrána buržoazií ke zvládnutí krize a nemohla zavést politickou linii ve prospěch lidí.

Naše strana zformulovala svůj postoj, že není cesty ven ve prospěch dělnické třídy a dalších lidových vrstev na cestě kapitalistického vývoje, Evropské unie a NATO.

Jak se ukázalo v několika měsících zvládání kapitalismu, „levicová“ SYRIZA, jež vládla s „pravicovou“ nacionalistickou stranou ANEL, nejen že nezrušila dvě předešlá memoranda ani většinu ze 400 protilidových návrhů zákonů předešlých vlád, ale zavedla je a protlačila parlamentem třetí, ještě bolestnější dohodu (memorandum) s imperialistickými mocnostmi. Tato dohoda měla podporu ostatních buržoazních stran a byla jimi prohlasována v parlamentu: „pravicové“ ND, „sociálně-demokratické“ PASOK, „středové“ POTAMI. Tato nová dohoda ničí jakákoli práva, jež zbývala, vnucuje nové snížení mezd a penzí, ruší práva na sociální zabezpečení, vnucuje nové, intenzivnější zdanění lidových vrstev, prosazuje politiku privatizace atd.

Navíc „levicově vlastenecká“ vláda vytrvale operovala v těchto měsících v rámci účasti naší země v imperialistických svazcích NATO a EU, ve „strategické alianci“ s USA. Zúčastnila se všech misí a cvičení NATO, organizovala vojenská cvičení dokonce i s Izraelem, slíbila novou základnu pro USA a NATO (na ostrově Karpathos), hlasovala v EU pro rozšíření a posílení obchodní války s Ruskem atd.

Tak se v praxi ukázalo, že vláda SYRIZA-ANEL je další protilidová vláda, s „levicovými“ slogany, sloužícími stejně věrně buržoazii, EU a NATO jako předchozí vlády. Dnes vládní strany SYRIZA-ANEL, se stejnými argumenty jako v minulosti ND a PASOK, hájí protilidovou dohodu jako jediný způsob k udržení země v eurozóně a v EU, což prezentuje jako spásu lidu. SYRIZA, stejně jako všechny ostatní buržoazní strany, rozsévá mezi dělnickou třídou a lidem iluzi, že EU a kapitalismus lze polidštit, dokud pracující vydrží protilidová opatření.

Zároveň buržoazní systém, aby omezil a kontroloval jakékoli radikální změny v povědomí lidí, k nimž by mohlo dojít odhalením úlohy Syrizy, nadále vytváří nové strany. Jednu takovou stranu založili pod názvem „Laiki Entita“ (Lidová jednota) poslanci a bývalí ministři Syrizy. Tyto síly, aktivní coby „levicová platforma“ uvnitř Syrizy, nesou vážnou zodpovědnost, pokud jde o klamání lidí. Podíleli se, dokonce i jako ministři, na zavádění předešlých protilidových zákonů. Aktivně se během předcházejícího období podíleli na pokusu podvést lidi, že pro ně existuje alternativní návrh uvnitř zdí EU, a souhlasili s protilidovou dohodou, již podepsala vláda SYRIZA-ANEL s Trojkou 20. února, s protilidovým návrhem o 47 stránkách, jenž předložila SYRIZA Evropské unii atd. Teď, když iluze vyvolané Syrizou byly narušené, tyto síly prosazují návrat k národní měně jako prolidové řešení, spolu s dalšími opatřeními k řízení systému. Fungují jako bariéra proti radikalizaci lidí a snaží se udržet lidi na kapitalistické cestě vývoje.

KKE po celé toto období vytrvale odkrývala úlohu Syrizy a dalších buržoazních stran, bojovala za zrušení memorand a všech protilidových opatření, snažila se zabránit novým opatřením, rozvíjet boj pracujících a lidu za obnovu jejich ztrát a za uspokojení jejich potřeb ve spojení s jediným alternativním řešením v zájmu dělnické třídy a ostatních lidových vrstev:

Přeskupení dělnického hnutí a vytvoření společensko-lidové aliance mezi dělnickou třídou, chudými rolníky, městskými samoživiteli, mládeží a ženami z rodin lidových vrstev, aby tak byl posílen antimonopolní, antikapitalistický boj za skutečné svržení, zespolečenštění monopolů, vyvázání z EU a NATO a jednostranné smazání dluhu, s dělnickou a lidovou mocí.

Vedeme zápas v této linii k posílení KKE v dělnickém a lidovém hnutí a v parlamentu, neochvějně pokračujeme v boji za zájmy dělnické třídy a za její osvobození z pout kapitalistického vykořisťování.

24/8/2015 www.solidnet.org