Prohlášení odporu proti kampani EU a USA proti nezávislé Venezuele

Prohlášení odporu proti kampani EU a USA proti nezávislé Venezuele

Na základě dlouhodobých přátelských vztahů k Bolívarovské revoluci ve Venezuele se stavíme proti pravicové kampani zástupců neoliberálních vlád Ameriky a Evropy, jejich mediální kliky v podobě skupiny severoamerických a ostatních médií ( např. CNN, Fox News, The Wall Street Journal, El País nebo ABC de Espaňa a další) stejně jako kliky imperialismu ve formě fašistických polovojenských skupin a ultrapravicové místní opozice, jejíchž cílem je převrat v Bolívarovské republice Venezuela , návrat k úpadkovému neoliberálnímu pojetí vlády , loutkové demokracii výhodné pro oligarchii a pošlapání všeho, čeho bylo dosaženo socialistickou cestou vývoje od roku 1999. Světová reakce pomocí ekonomické a mediální války , pomocí napadání představitelů státu, státních institucí, odborů a pokrokových aktivistů, usiluje o vražení klínu do latinskoamerického emancipačního procesu a světového pokrokového a antiimperialistického hnutí na základě myšlenky o státním převratu ve Venezuele. Tento převrat má zemi znovu rozdělit mezi místní oligarchii, exponenty politiky USA, paktu NATO a Trojky (EU, MMF a Světová banka). To vše proti lidu této jihoamerické země. Vnuci Hitlera, Franca a Pinocheta nemohou rozdýchat vládu lidové moci ve Venezuele , revoluční a protiimperialistický kurz země, vládu formou přímé demokracie a potlačení moci oligarchie a severoamerické mocnosti v zájmu celého národa, do kterého svou vlastizrádnou politikou a kolaborací s nepřáteli země tzv. „opozice“ nepatří.

Vyjadřujeme tedy svou solidaritu s vládou Bolívarovské republiky Venezuela, s venezuelským národem a obracíme se na české vlastence, pokrokové lidi, antifašisty a antiimperialisty s výzvou k solidaritě k tomuto nezávislému a pokrokovému národu a se slovy: Ruce pryč od Venezuely!

Svaz přátel Latinské Ameriky a Karibiku

Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ)

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (člen Světové odborové federace)