Vyjádření SMKČ k teroristickým útokům v Paříži

francie

Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) vyjadřuje hluboký soucit s oběťmi v Paříži a solidaritu přeživším. Zdůrazňujeme však, že se nejedná o nějaký střet civilizací, jde o pokračování akcí stejného zla, které nejspíše s posvěcením turecké vlády vraždilo kurdské a turecké komunisty, o obdobné zlo, co sestřelilo letadlo ruských aerolinek. Zlo, jež bylo ponecháno, aby bobtnalo ve snaze zlikvidovat Bašára Assada a režim syrské odnože strany BAAS. Zlo, které mělo sloužit k vymazání kurdské populace ze severního Iráku a severní Sýrie. Zlo, implementované stejnou politikou, kterou byl destabilizován a svržen režim Afghánské demokratické republiky v průběhu 80. let 20. století.

Nesmíme však zapomenout na to, že zrůdnost války a teroristické akty jsou již minimálně od operace Pouštní bouře součástí trpké reality celého Blízkého a Středního Východu, kdy západní imperialismus spolu se svými přáteli – ropnými šejky z Perského zálivu – destabilizoval Irák, 10 let mučil obyvatelstvo sankcemi, které zabíjely zvláště ty nejméně odolné. Ty, kteří byli závislí na nemocniční, dopravní, elektrické a hydrologické síti, zničené v rámci přesně cílených náletů vojsk NATO. Pokračování stejného zla a zrůdností se odehrálo v roce 2003 bezpředmětným napadením Iráku na základě lživé kampaně o iráckých zbraních hromadného ničení. Ve skutečnosti došlo k této agresi z naprosto jednoduchého důvodu – nutnosti ovládnout ropná pole na území Iráku. Bez těchto souvislostí nelze vysvětlit ani chápat odporný masakr, který se odehrál v Paříži v noci z pátku třináctého. Stejně jako útok v Paříži musíme připomenout útok v Bejrútu, který se odehrál ve stejném týdnu jako ten pařížský. Jeho obětem, pozůstalým a přeživším vyjadřujeme solidaritu.

Cílem útoků nejsou všichni “nemuslimové,” jak se nám snaží vsugerovat konvičkovci, ale obyvatelstvo, kterému je nutné nahnat strach, a ti, kteří s ISILem aktivně a skutečně bojují (máme na mysli zejména velkou část lidu Libanonu).

SMKČ varuje před účelovým spojováním tohoto barbarského činu s problémem uprchlictví a imigrace. Mnozí představitelé různých buržoazních stran jednají tak, jako by se jim útok hodil. Přikládají další polínka do ohně plíživé fašizace v naší společnosti, což se v konečném důsledku projeví v protidemokratickém tažení soudobého imperialismu, v omezování základních lidských práv většiny společnosti. Imperialismus, pokud v minulosti takové útoky přímo nezpůsobil či neumožnil, je vždy využil proti zájmům většiny národů. Buďme ostražití, aby se dějiny neopakovaly!

Ústřední rada SMKČ