Společné prohlášení KS Řecka a KS, Turecko

kk-tourkias-sygkentrwsh_jpg_2071533636

Ve světle pro národy značně nebezpečného vývoje v oblasti východního Středozemního moře je stále významnější společný postoj komunistických stran proti imperialistickým intervencím a válkám. Delegace KKE nedávno navštívila Turecko a diskutovala s Komunistickou stranou, Turecko, o vývoji v oblasti, situaci v Řecku a v Turecku, úkolech a zkušenostech komunistů obou zemí. Obě KS se rozhodly vydat společné prohlášení o vývoji v Egejském moři a tamním zapojení NATO, jež používá otázku imigrace jako záminku. Prohlášení je následující:

NE imperialistické válce! NATO pryč z Egejského moře!

Imperialistická intervence USA, NATO, EU, Turecka, Izraele a monarchií Zálivu v Sýrii, jež probíhá už 5 let a vedla ke smrti statisíců lidí a z milionů dalších udělala uprchlíky a chudáky, vstupuje do další, intenzivnější etapy. Je to etapa ještě otevřenějšího zapojení NATO a příprav možných pozemních operací.

Začíná být jasné, že vojenská intervence Ruska, po poradě se syrskou vládou, změnila situaci z vojenského hlediska, a z tohoto důvodu NATO navyšuje svou přítomnost v oblasti, mezi jiným přesunem námořní flotily do Egejského moře pod záminkou kontroly toku imigrantů.

Ti, kteří pro miliony lidí vytržených z domovů tuto dramatickou situaci vyvolali, se jí teď zaklínají, když posilují svou vojenskou přítomnost v oblasti. Je ale dobře známo, že buržoazní třídy, jejich politická reprezentace, jejich imperialistické aliance jako NATO a EU, nemají žádný cit pro národy a dramata, jež tyto zakoušejí. Jsou to pokrytci! Za jejich záminkami je skryt boj proti kapitalistickému Rusku, na obranu zájmů jejich monopolů, k ochraně geostrategických pozic, ke kontrole energetických zdrojů, dopravních cest, podílu na trzích, k obnově a posilování nadvlády kapitálu v oblasti.

My, komunistické strany v Řecku a Turecku, vypovídáme dělníkům obou zemí o tomto nebezpečném vývoji v Sýrii, o úloze imperialistických mocností, o postoji vlád Turecka a Řecka.

Zdůrazňujeme, že je naléhavé a nutné, aby dělníci a lidové vrstvy pochopili, že válka za zájmy monopolů je vedena politickými, ekonomickými i vojenskými prostředky a prolévá krev lidí.

Dodáváme, že účast obou zemí v NATO škodí oběma národům a jejich mírovému soužití, protože NATO neuznává hranice a svrchovaná práva obou zemí, snaží se hrát úlohu rozhodčího ve vztazích mezi oběma zeměmi a zároveň je „obuškem“ euro-atlantického imperialismu proti národům.

Vyzýváme lid, aby se připravil zabránit zapojení našich zemí do nových imperialistických masakrů, pokud jde o možné scénáře, jež by naše národy vnesly do konfliktu za zájmy kapitálu i pokud jde o účast našich zemí na imperialistických plánech, jež zasahují jiné národy.

NATO ven z Egejského moře!
NE přeměně Egejského moře na „odpalovací rampu“ NATO!
NE pokrytectví imperialistické EU!
NE imperialistické válce!

Komunistická strana Řecka
Komunistická strana, Turecko

Zveřejněno na www.solidnet.org 24. 2. 2016