Petice proti loutkám vydávaným za hrdiny

havelfuj

Ne vydávání Havlovy protilidové politiky za hrdinství a vzor!

Čechům, Moravanům, Slezanům, Slovákům
a dalším utlačovaným národům.

Vážení přátelé, vlastenci či revolucionáři (nebo obojí dohromady),

v ČR začíná probíhat další nechutná kampaň, jichž jsme za poslední léta zažili několik. Při příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin bývalého prezidenta Václava Havla se jeho spojenci, ovládající většinu veřejného prostoru, chystají lidem namluvit nebo vtlouci do hlavy, jakým čestným, morálním a politicky úspěšným člověkem bývalý prezident byl. Činí tak proto, že jejich protilidový, zkorumpovaný a úpadkový režim skutečnými morálními autoritami nedisponuje. Chce si je proto vytvořit na základě lží, polopravd a nátlaku na nás, vykořisťovanou většinu společnosti. Opakuje své kampaně, neboť ví, jaký kritický a skeptický vztah naše společnost k těmto loutkám a lžím má.

Vyzýváme proto všechny Čechy, Moravany, Slezany, Slováky a příslušníky dalších utlačovaných národů, různých sociálních tříd, vrstev a skupin, odlišných politických názorů, aby se nenechali touto kampaní zastrašit a zadupat do země. Mimo jiné i o to v následující kampani půjde, kvůli tomu a naší budoucnosti nemůžeme mlčet. Svůj odpor můžete vyjádřit mimo jiných způsobů podepsáním a šířením petice následujícího znění:

Výsledky politické činnosti Václava Havla je možné posuzovat podle toho, v jakém stavu byla naše země v době jeho nástupu do funkce, a v jakém na konci jeho mandátu. Rozkradení, rozprodání národního majetku, rozbití Československa, jeho ovládnutí zahraniční oligarchií, kolonizace NATO a EU, morální a kulturní rozvrat, kriminalita a sebevražednost, podporu agresí proti suverénním zemím a vraždění civilního obyvatelstva, to vše jsou průvodní jevy a jmenovatele režimu, který zaštiťoval líbivými frázemi Václav Havel.

Václav Havel tento úpadek kryl sladkými frázemi. Ve skutečnosti končila jeho politická moc u rukou tahačů za nitky této loutky západní a sionistické oligarchie. Považujeme za jeho hlavní schopnost, pro kterou je korporátními médii dodnes vynášen do nebes, naprostou servilitu svým pánům a schopnost krýt otevřené zločiny humanistickými frázemi.

Z těchto důvodů odmítáme vydávání Havlovy protilidové, nemorální politiky a působení za morální autoritu a vzor!

Zde můžete podepsat elektronickou petici: http://www.petice24.com/ne_vydavani_havlovy_protilidove_politiky_za_hrdinstvi_a_vzor

Ústřední rada SMKČ