99 let od Říjnové revoluce – 99 let od historického kroku vpřed

Lenin 2

Letos je tomu již 99 let od vypuknutí Říjnové revoluce v tehdejším carském Rusku. Bolševická revoluce, kterou vedl V. I. Lenin – vůdčí osobnost nejen ruského, ale i světového proletariátu- proti shnilému carskému režimu, ale i proti domácí reakci, se stala inspirací pro gigantický emancipační proces lidstva a mimo jiné podnítila i vznik samostatného státu Čechů a Slováků.

Porážka carismu a zároveň kapitalistického systému v Rusku stejně jako systém vlády lidové moci a nastolení avantgardní ideologie znamenaly cestu ke skutečné demokracii bez vykořisťování člověka člověkem.

Říjnová revoluce navzdory brutálnímu tlaku domácí reakce a vnějších nepřátel uplatňovala v reálném životě politiku míru, porozumění mezi národy bez šovinismu a hegemonie a stala se hybnou silou povznesení lidu nejen v bývalém carském Rusku, ale i ve zbytku světa. Bolševická cesta se stala garantem důstojnosti, suverenity pracující třídy, společenského rozvoje a skutečné demokracie a spravedlnosti.

Podíl odkazu Říjnové revoluce nacházíme nejen v pozitivní alternativě kapitalismu, ale i v porážce fašismu a podnětu k rozsáhlému protikoloniálnímu a antiimperialistickému hnutí.

Dodejme, že po Leninově smrti jeho nástupce Stalin výraznou mírou přispěl k prohlubování myšlenek o lidové moci, a jeho koncepce výstavby socialismu v jedné zemi nejen úspěšně konkurovala kapitalismu a byla prakticky nedotčena hospodářskou krizí kapitalistických států v letech 1929-33, ale také zvítězila nad plodem světové reakce – německým fašismem.

Socialismus prokázal svou životaschopnost a sílu, i když byl v pozdější době zrazen revizionisty se svými maloměšťáckými rozkladnými koncepcemi, ukázal, že v důsledné třídní politice, v důsledné komunistické politice, je budoucnost pro miliony lidí a záruka jejich důstojného života.