Prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska ke stávce řidičů

OSCMS_Grospic

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska výrazně působí v oblasti autobusové dopravy. Přesto je vzhledem k politice Českomoravské odborové konfederace a zejména Odborového svazu dopravy vedena trvalá snaha vyloučit naše odborové sdružení z naléhavých a významných jednání o mzdách řidičů. Za zcela bezprecedentní považujeme neupřímné jednání OSD a ČMKOS o navýšení mezd řidičů, kdy výrazně ustoupily z požadované výše jejich mezd 130 Kč na hodinu při zápočtu všech příplatků na 85 Kč. Připadá nám nesprávné, když některé odborové svazy, mimo jiné OSD, zneužívají řidiče autobusů, jejich tíživé mzdové situace a pracovních podmínek v tlaku na krajské samosprávy. Odbory by měly především vyjednávat mzdové podmínky se svými zaměstnavateli, tj. těmi, kteří přijímají zaměstnance do pracovních vztahů na dobu určitou či neurčitou za určitých mzdových podmínek a rovněž jim vyplácí mzdu.

Je zcela jednoznačně vinou přepravních firem, např. BUS_LINE, že ve vztahu k obecním a krajským samosprávám v zájmu získat zakázku podhodnocují své nabídky a pak nejsou schopny dostát svým vlastním mzdovým závazkům vůči řidičům, k nimž mají pracovně právní vztah a s nimiž mají pracovní smlouvu a vyplácí jim mzdy.

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska stojí jednoznačně na straně řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají a má za to, že je třeba především vyvinout tlak i formou stávky proti jejich zaměstnavatelům, kteří je zneužívají pro své soukromovlastnické zájmy a svůj osobní zisk.

Vyzýváme ostatní odborové organizace působící v dopravě, jejich členy, řidiče, aby nepodlehli tomuto lacinému triku. To nic nemění na skutečnosti, že rovněž důrazně trváme na tom, že vláda musí dostát svým závazkům a valorizace obsažená v nařízení vlády musí být vyšší a vládou, nikoliv krajskými samosprávami, zaručena.

Připojujeme se k výstražné stávce vůči zaměstnavatelům. Vyzýváme všechny naše organizace, aby tyto protesty a stávku dle svých možností, např. i prohlášením, podpořily.

Stanislav Grospič
předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska