Nabídka venezuelských knih ve španělštině

Prohlášení odporu proti kampani EU a USA proti nezávislé Venezuele

Knihovna Kulturního centra Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela v ČR představuje publikace vydané ministerstvem informací a komunikace lidové moci:

Chávez připomíná Mirandu

chavez_evoca_a_miranda

V boji za skutečnou a definitivní nezávislost chránil prezident Chávez ideje a jednání generalissima Francisca de Mirandy, jednoho z největších hrdinů boje proti imperialistické nadvládě ve Venezuele. Miranda zásadní měrou obohatil revoluční vědomí venezuelského lidu, včetně přispění nejuniverzálnějšími myšlenkami. Ve zmíněné publikaci se velitel Bolívarovské revoluce Hugo Chávez (1954-2013) vrací k Mirandovu odkazu ve svých myšlenkách.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na odkazu:
http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/07/Chavez-evoca-a-Miranda-WEB.pdf

Vítězné turné

gira_victoriosa

Publikace se zabývá neúnavným bojem za stabilizaci cen ropy, při kterém venezuelský prezident Nicolas Maduro navštívil členské i nečlenské země organizace OPEC a kde se zúčastnil setkání na nejvyšší úrovni. Byla státnická aktivita několika dní, ale se silnými výsledky ve snaze zachránit rovnováhu, která přispívá k trvale udržitelnému rozvoji různých zdrojů energie na planetě.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na odkazu:
http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/10/Gira-Victoriosa-web.pdf

Fidel Castro: Nový člověk je možný

fidel_el_hombre_nuevo

U příležitosti 90. narozenin vrchního velitele kubánské revoluce Fidela Castra Ruz vyšla tato kompilace základních úvah různých osobností ze světa kultury a politiky o Fidelovi. Prostřednictvím těchto úvah se ukazují různé aspekty osobnosti velkého státníka a revolucionáře, který změnil běh dějin.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na odkazu:
http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/08/Fidel-el-hombre-nuevo-si-es-posible-WEB.pdf

Práce směrem k socialismu

el_trabajo_de_direccion_en_el_socialismo

Tato publikace Orlanda Borrega Diaze je výsledkem důkladného vědeckého bádání. Diaz vyzdvihuje základní postuláty od počátků řídící práce a jejího historického vývoje až po slibný projekt budování socialismu od vítězství kubánské revoluce.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na odkazu:
http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/11/EL-TRABAJO-DE-DIRECCIO%CC%81N-EN-EL-SOCIALISMO.pdf

Ernesto Che Guevara: Slova o socialismu

che_palabras_sobre_socialismo

Kniha odkazuje na spisy a přepisy vystoupení Che, které jsou ukázkou čisté praxe, teorie a praxe a teorie praxe, kde jsou vítězství a porážky součástí historie třídního a antiimperialistického boje. Je kronikou každodenního socialismu postavenou na potu a osobním příkladu.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na odkazu:
http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/11/ERNESTO-CHE-web.pdf