Odešel otec národů: Připomínáme 64. výročí úmrtí geniálního Stalina!

STALIN-IT-DESING

Začátkem tohoto měsíce jsme si připomněli otřesnou ztrátu pro světovou pracující třídu, 64 let od fyzického odchodu vůdce světového proletariátu a garanta revolučního procesu, záruky důstojnosti a svobody národů, komunistického státníka a sovětského generalissima Josifa Vissarionoviče Stalina. Ten se významnou měrou zasloužil nejen o vítězství Říjnové revoluce vedené geniálním Leninem proti prohnilému carismu a domácí i světové reakci, ale i o udržení sovětského státu, první země pracujících světa, o obranu Sovětského svazu proti vnějším i vnitřním nepřátelům, i jeho modernizaci a gigantickou výstavbu. Stalinova politika výstavby průmyslových center ve svém důsledku dopomohla k vítězství nad německým nacismem a dopomohla i k osvobození dalších národů střední a východní Evropy, které byly zrazeny západními kapitalistickými státy a poté okupovány a drancovány fašisty. Stalinova revoluční politika se stala inspirací pro emancipační proces asijských zemí, stejně jako jeho závažný teoretický přínos v oblasti lidové moci nepozbyl své aktuálnosti. Stalinova genialita při řešení závažných politických otázek své doby musí být vzorem dnešní revoluční a třídní politice.

Ve Stalinovi ztratily národy světa otce své svobody, pozdější hanobení jeho osobnosti a díla jen napomohlo zničit cestu lidstva k porážce imperialismu a kapitalismu a k beztřídní společnosti a skutečné spravedlnosti a opravdové svobodě.