Prohlášení SOF ke Světovému dnu vody (22. 3.)

VD_Bystricka

V našich dnech žijí stamiliony lidí bez přístupu k čisté vodě, téměř polovina světové populace nemá přístup k hygienickým zařízením, 600 milionů dětí nemá odpovídající přístup k vodě a kvůli nedostatku vody umírají každoročně miliony lidí. Současná situace je výsledkem kapitalistického způsobu výroby. Nekontrolovatelná průmyslová produkce a imperialistické války vyvolávají vážné problémy v životním prostředí a vodních zásobách.

Pro Světovou odborovou federaci je voda veřejným statkem, hodnotným přírodním zdrojem, vloženým pod absolutní ochranu svého množství i kvality, a musí jí být poskytována zvláštní péče k vyváženému uspokojení současných potřeb lidí a k zachování přírody.

SOF a třídně orientované odborové hnutí vyvíjejí úsilí a požadují zavést do praxe, aby „voda k lidským účelům“ nebyla obchodovatelným produktem; nesmí spadat jen pod význam „potravina“ a měla by být poskytována odpovídajícím způsobem, na přímou zodpovědnost každé vlády, rovnou měrou všem občanům dominia, jako veřejný statek, nepřizpůsobitelný „zákonům trhu“ a spravovaný podle pravidel zdravotního inženýrství.

Sekretariát SOF
22. března 2017
překlad OS ČMS