3. říjen 2017: Mezinárodní akční den SOF pro uprchlíky a přistěhovalce

SOF_uprchlici

Sekretariát Světové odborové federace se na svém prvním zasedání dne 19. července 2017 jednomyslně rozhodl uspořádat 3. října 2017 Mezinárodní akční den pro uprchlíky a přistěhovalce.

Sekretariát SOF vyzývá odborové organizace ve všech zemích, aby organizovaly aktivity, stávky, demonstrace, shromáždění za účelem vyjádření pevné a internacionální solidarity mezinárodně orientovaného odborového hnutí s miliony přistěhovalci, uprchlíky a osobami, které jsou nuceny opustit své země a své domovy kvůli kapitalismu a jeho imperialistické válce a konfliktům.

Světová federace odborových svazů, s antiimperialistickým a internacionalistickým postojem a akcemi, odsoudí vražednou a pokryteckou politiku Evropské unie a jejích vlád, bojuje za odstranění agresí vůči obyvatelům severní Afriky a Blízkého východu a za rozpuštění NATO. Dále pak žádá o využívání přírodních zdrojů lidmi pro jejich vlastní zájmy a rozvoj, který přinese prosperitu všem.

  • Zrušení Dublinské a Schengenské smlouvy, agentury Frontex a všech represivních mechanismů
  • zastavení opatření Evropské unie – represe na hranicích
  • ukončení imperialistické intervence EU-USA-NATO
  • přímý převod uprchlíků z ostrovů a vstupních míst do zemí jejich konečného cíle
  • navýšení personálu a infrastruktury pro záchranu, záznamy identifikace, ubytování, výživu, zdravotní péči a bezpečnou přepravu lidí a důstojné bydlení pro všechny uprchlíky, vzdělání pro jejich děti pod odpovědností státu
  • vytváření důstojných center přívětivosti a pohostinnosti

Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí u příležitosti 72. výročí Světové odborové federace odsuzuje imperialistickou agresivitu a snaží se o hladkou integraci našich třídních bratrů a sester, uprchlíků a imigrantů do místních společností a třídních bojů.

Sekretariát Světové odborové federace

K prohlášení se připojilo i Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, české třídní odborové hnutí, členská organizace SOF.