Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska k stávkovému boji dělníků a ostatních pracujících ve Francii

OSCMS_Grospic

Vážení soudruzi,
Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska s napětím sleduje Váš zápas za odmítnutí vnucovaných protilidových asociálních a politických opatření, boj proti liberalizovanému zákoníku práce, vnucovaném prezidentem Macrónem a jeho vládou, která ruší bez náhrady práva dělníků a ostatních pracujících vybojovávané po celé generace dělnickou třídou.

Dělníci, pracující v České republice i Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska jsou s Vámi v tomto boji solidární a stojí plně na Vaší straně. Váš současný boj je bojem i za naše práva. U nás se také vláda snaží prosadit protilidová opatření v pracovním právu a sociální oblasti. Je to scénář tvrdého neoliberálního kapitalismu reprezentovaný vládnoucími elitami Evropské unie a jejími členskými státy.

Vyjadřujeme Vám hlubokou podporu a přejeme úspěch ve Vašem spravedlivém boji.

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska
Stanislav Grospič, předseda
V Praze 22. září 2017.