NE rozhodnutí prezidenta USA!

Světová odborová federece vyjadřuje solidaritu pracujícím i lidu Palestiny

Světová odborová federace odsuzuje rozhodnutí prezidenta USA, který vyhlásil Jeruzalém za hlavní město Izraele. Tento čin odhaluje, že imperialismus je bezohledný, barbarský a agresivní.

Naším úkolem je podporovat hrdinský palestinský lid před touto agresivitou, podporovat tento lid, který dlouhodobě bojuje proti okupační armádě, proti politikám izraelských vlád, proti politikám, které je vyzývají ke kompromisu s izraelskou okupací.

SOF vždy byla a zůstane pevně na straně palestinských dělníků, kteří pokračují v boji. SOF využije všechna mezinárodní fóra k prosazování spravedlivých požadavků palestinského lidu. WFTU odhalí odpovědnost žlutých odborových organizací, které podporují politiku Izraele.

Všechny palestinské odborové svazy, které jsou hrdé na svůj boj za spravedlnost pro palestinský lid, mohou očekávat naši solidaritu. Všichni odboráři kteří ve svých základních organizacích bojují proti zkorumpovaným vůdcům a útlaku nás najdou na své straně.

Dnešní okolnosti, o to víc po nepřijatelném rozhodnutí prezidenta USA, vyžadují třídně orientované, mladistvé, internacionalizované masivní sjednocující odborové hnutí, vyžadují odborové hnutí bez byrokratických zásahů a korupce. Pouze odborové hnutí, které je organizačně nezávislé a které bojuje v řadách SOF, může pomoci boji palestinského lidu.

Sekretariát Světové odborové federace

Ke stanovisku se připojila i jediná česká třídní odborová centrála a členská organizace SOF, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska. Čeští třídní odboráři rovněž nesouhlasí s uznáním Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, vyjadřují solidaritu s palestinským lidem a zároveň odsuzují agresivní politiku Izraele, rasismus, útlak a etnické čistění. OS ČMS rovněž protestuje proti jakémukoli pokusu legitimizovat okupaci z roku 1967 a proti jakékoli spolupráci s apartheidním režimem v Izraeli.