Kim Čong-un přednesl novoroční projev

Kim_Cong-un_2018

Pchjongjang, 1. ledna (KCNA) — Vážený Nejvyšší vůdce Kim Čong-un přednesl toto pondělí novoroční projev.

Ve svém projevu pozdravil všechen lid, vojáky a důstojníky Lidové armády, krajany na jihu a v zahraničí, pokrokové lidi ve světě a přátele.

Uvedl, že rok 2017 byl rokem hrdinského boje a velkého vítězství, které se vyznačovalo nesmrtelným přelomem v historii výstavby mocného socialistického národa jako dynamické síly, se soběstačností a seberozvojem, a odkázal na dosažené úspěchy uplynulého roku.

Řekl:

Velkolepým úspěchem bylo dokončení historické věci zdokonalením státních jaderných sil.

Byl proveden test supermocné termonukleární zbraně společně s testy různých nosičů jaderných hlavic, které úspěšně dosáhly naší ambice a našeho strategického cíle. Republika dospěla k ovládnutí mocného a spolehlivého odstrašujícího prostředku, nezvratitelného jakoukoliv silou.

Spojené státy nikdy nemohou vést válku proti mně a našemu státu. Měly by jaksepatří vědět, že celé území USA je v dosahu našeho jaderného úderu a jaderné tlačítko je stále na stole mé kanceláře, a toto je skutečnost, nikoliv vyhrožování.

Kim Čong-un také připomněl úspěchy v plnění pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství a na poli vědy a kultury v minulém roce.

Všechny úspěchy dosažené v uplynulém roce jsou vítězstvím revoluční linie Čučche Korejské strany práce a ušlechtilých výsledků hrdinského boje armády a lidu semknutých kolem Strany, zdůraznil.

Objasnil úkoly k uskutečnění v tomto roce a poznamenal, že tento rok je 70. výročím založení Korejské lidově demokratické republiky.

Řekl:

„Zahajme všeobecný revoluční útok k dosažení nového vítězství na všech frontách ve výstavbě mocné socialistické země!“ Toto je revoluční heslo, které bychom měli vyzvednout.

Hlavním úkolem výstavby socialistického hospodářství pro tento rok je upevnit jeho nezávislou a na Čučche založenou základnu a zlepšit životní standard lidu, jak to požaduje strategie vyhlášená na druhém plenárním zasedání sedmého Ústředního výboru Korejské strany práce.

Odvětví elektrárenského průmyslu by mělo renovovat a posilovat soběstačné zdroje energie a razit velkou snahu k rozvoji nového zdroje energie.

Odvětví hutního průmyslu by mělo dále vylepšovat technologii výroby oceli založenou na Čučche, rozšiřovat kapacitu výroby železa a rozhodně zvýšit kvalitu kovů, aby uspokojilo poptávku národního hospodářství po železu a oceli.

Na poli chemického průmyslu by mělo být urychleno budování chemického průmyslu C1 [„jednouhlíkový“ průmysl – výchozí surovinou je syntézní plyn, který lze vyrobit z uhlí nebo biomasy; zaváděním tohoto průmyslu se snižuje závislost na ropě – pozn. překl.], podle plánu vést práce na stavbě základů pro výrobu katalyzátorů a na stavbě továrny na fosfátová hnojiva. Měl by se inovovat a zdokonalit výrobní proces sody z primární suroviny glauberitu.

Na poli strojírenství by strojírenské továrny měly být převedeny na moderní základnu, měly by naším vlastním způsobem vyvíjet a vyrábět strojírenské výrobky světové třídy.

Společně by se měly inovovat těžba uhlí a rud s železniční dopravou.

Zařízení a výrobní procesy v továrnách lehkého průmyslu by měly být přetvořeny tak, aby byly uspořeny lidské pracovní síly a elektřina, a z domácího materiálu by se mělo vyrobit více rozličného kvalitního spotřebního zboží.

V zemědělství a rybolovu je nutné dosáhnout vzestupu.

Měli bychom co nejdříve dokončit stavbu pobřežní turistické zóny Kalma ve Wonsanu, urychlit hlavní projekty výstavby jako je úprava krajiny v okrese Samčžion, stavba elektrárny Tančchon a v druhé fázi projekt vodního kanálu v provincii Jižní Hwanghae a přímé neutuchající úsilí k výstavbě bytových domů.

Měli bychom dále rozšiřovat rozsah kampaně obnovy lesů.

Je nutné všestranně rozvíjet socialistickou kulturu.

Měli bychom dále upevňovat své vojenské schopnosti sebeobrany.

S poznamenáním, abychom úspěšně uskutečňovali úkoly pro tento rok, je potřebné ještě pevněji sjednotit celou stranu organizačně i ideově, umožnit, aby skrz ni převážilo revoluční prostředí, a tím soustavně rozšiřovat schopnost práce Strany a její vedoucí úlohu ve všech oblastech revoluce a výstavby, řekl:

Tento rok je významným rokem jak pro severní, tak i pro jižní Koreu, protože náš lid bude oslavovat 70. narozeniny KLDR jako ohromnou zdárnou událost a na jihu se budou konat Zimní olympijské hry.

Abychom oslavili tyto velké události skvělého národa a ukázali jeho důstojnost a životní sílu, měli bychom rozhřát zmrzlé vztahy severu a jihu a ověnčit takto tento významný rok tak, aby se zvláště zapsal do dějin národa, zdůraznil.

Prohlásil, že KLDR jako mírumilovná a odpovědná jaderná mocnost nepoužije jaderné zbraně a ani nebude jakékoli zemi nebo oblasti jadernými zbraněmi vyhrožovat, nebudou-li nepřátelské agresivní síly narušovat suverenitu a zájmy našeho státu.

Ale budeme rozhodně reagovat na jakýkoliv čin narušující mír a bezpečnost Korejského poloostrova, zdůraznil.

Řekl, že Korejská strana práce a vláda KLDR bude rozvíjet dobré sousedské a přátelské vztahy se všemi zeměmi, které respektují svrchovanost naší země a jsou k ní přátelské a bude se snažit budovat spravedlivý a mírový svět.

KSP a vláda KLDR nezastaví boj a pokrok s důvěrou ve víru a sílu lidu až do konečného vítězství revoluční věci Čučche, nýbrž jistě přiblíží budoucnost socialistické mocnosti, ve které všechen lid bude užívat důstojného a šťastného života, prohlásil.