Stručné zprávy z odborářského života ve světě

Světová odborová federace slaví 70 let od založení

Francie: SOF se zúčastnila a pozdravila kongres železničních zaměstnanců ze CGT ve Versailles

Delegace Světové odborové federace se zúčastnila a pozdravila kongres železničních zaměstnanců odborové federase CGT ve francouzském Versailles.

Při projevu delegáta SOF byly zdůrazněny silné historické vazby mezi SOF a francouzskou dělnickou třídou a potřeba dalšího posílení koordinace třídově orientovaných odborů v Evropě a ve světě směrem k jednotě tříd, internacionalismu, solidaritě a třídnímu boji.

Kongres pozdravily i české třídní odbory OS ČMS, členská organizace Světové odborové federace. OS ČMS je rovněž velmi aktivní v sektoru dopravy, ať už železniční či autobusové.

Libanon: Generální tajemník SOF se zúčastnil mimořádné schůze centrální rady ICATU k solidaritě s obyvateli Palestiny

Mezinárodní konfederace arabských odborových svazů (ICATU) pořádala mimořádnou ústřední radu v sídle Generálního odborového svazu Libanonu v Bejrútu, aby odsoudila nespravedlivé americké rozhodnutí prohlásit Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Generální tajemník SOF George Mavrikos se setkání zúčastnil a oslovil Radu, jejímiž členy jsou zástupci téměř všech federací arabských zemí, k účasti a solidaritě s palestinským obyvatelstvem.

Den před jednáním se konalo setkání členů konfederace ICATU se členem zahraniční komise a Ústředního zastupitelstva českých třídních odborů OS ČMS, který vyjádřil lídrům arabských odborů postoj OS ČMS k palestinské otázce a k dění v regionu. Setkání bylo naplněno atmosférou vzájemné důvěry, bratrstvím a internacionalismem.

Srbsko: Generální tajemník SOF se zúčastnil oslav 10. výročí odborové organizace SLOGA

Srbská odborová organizace SLOGA, členka Světové odborové federace, oslavila v Bělehradě své desáté výročí vzniku v přítomnosti generálního tajemníka SOF Georga Mavrikose a vedoucího mezinárodních vztahů řeckých třídních odborů PAME Nikolase Theodorakise.

Generální tajemník SOF se obrátil na přítomné odboráře, aby sdělil internacionalistickou solidaritu SOF srbskému lidu, který trpí protilidovou politikou, a zdůraznil, že SOF bude stabilně na jejich straně, jak to bylo v minulosti při intervenci paktu NATO v Jugoslávii.

Na konci oslavy se uskutečnila také akce solidarity s lidem Palestiny.

U příležitosti oslav 10. výročí vzniku srbských třídních odborů SLOGA osobně v Bělehradě k tomuto úspěchu pogratuloval srbskýcm soudruhům člen zahraniční komise a Ústředního zastupitelstva českých třídních odborů OS ČMS.

Předseda srbské odborové organizace SLOGA Željko Veselinovič se nedávno osobně zúčastnil VII. sjezdu OS ČMS.

SOF: Komentář k nedávným výrokům amerického prezidenta D. Trumpa

Světová odborová federase (SOF), která zastupuje více než 92 milionů pracujících v každém koutě světa, vyjadřuje své jednoznačné odsouzení nenávistného prohlášení amerického prezidenta D. Trumpa, který se při rozpravě se zákonodárci v Bílém domě stěžoval na přistěhovalce přicházející do Spojených států ze „shithole“ zemí. Současně vulgárně napadl přistěhovalce ze Salvadoru, Haiti a afrických zemí.

Tyto xenofobní, rasistické a diskreditující popisy se staly „obyčejnou praxí“ imperialistické americké vlády, která ve stejnou chvíli, kdy svými slovy projevuje pohrdání těmito národy, pokračuje v bombardování, vraždění a rozsévá smrt svými imperialistickými intervencemi.

SOF prohlašuje, že dělníci a odborové hnutí všech zemí musí odsoudit prohlášení amerického imperialismu, nasadit širokou síť solidarity se všemi lidmi, kteří trpí pod jestřáby paktu NATO a imperialistickými údery, postavit se proti monopolům a jejich politice.

SOLIDARITA JE LIDSKÁ ZBRAŇ!

K prohlášení Světové odborové federace se připojuje i její česká členská organizase, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, vedené Stanislavem Grospičem.

MPE