Zase to lithium

Lithium_paraffin

Dech beroucí analýza ČSSD, kterou jsem nečetl, vyzdvihující těžký volební úspěch u podzimních voleb, mě uspokojila. Čína, Babiš a lithium jsou vyjmenované pilíře volebního trháku.

Po slastném zamlaskání nad pocitem vítězství nechávám první dvě komodity stranou a podívám se s vámi na lithium. Co vlastně víme? Neinformovaní občané odkázaní – vlastně na co? Shrnuji:

 • Už delší dobu se ví, že pod Krušnými horami je veliké naleziště lithia, strategického prvku budoucnosti, pokud opomineme jiné elementy pod zemí vzhledem k technologickým možnostem současné civilizace.
 • V průběhu minulého roku se na veřejnost dostávají zprávy, kdo má zájem o těžbu, kdo provádí geologický průzkum atd. Vláda ke „vznikajícímu informačnímu šumu“ mlčí.
 • Část veřejnosti, které není lhostejné, komu patří nerostné bohatství České Republiky, či jak bylo naloženo například s vodou, se začíná ozývat.
 • Vychází najevo, že v lithiovém byznysu bují rychloparazitní nádor, miliardář Janeček. Ten v televizi pouze řekne, že ho lithium vlastně nezajímá, že je finančník. Další zpráva říká, že ve zhoubném lithiovém bujení lze najít i zločince miliardáře Bakalu a jím nastrčeného odborníka Richarda Pavlíka.
 • Ozývají se media, tak, jak je u nás obvyklé. To zn.: Lžou, mlží, zlehčují, překrucují. Jistý odborářský odborník či odporník, jménem myslím Unterbetrueger, ale nejsem si tím jménem jistý, naznačuje ohařům na stopě: „Nejásejte, těžba tohoto prvku není žádná legace, není lepší to nechat koňovi?“ Jiný novinářský expert se poněkud řečnicky ptá: „V Srbsku taky mají lithium a Rio Tinto (jméno těžební společnosti z Austrálie) se do toho dá co nevidět. Budeme čekat, když jsou ceny lithia na burze výhodné a my zaspíme, až ceny spadnou?“ Další novinářský lumen se pozastavuje nad tím, kolik lidí do problému žvaní a přitom nic neví. Politické strany ČSSD, ODS, TOP 09, mimo ANO, komunisty a snad Okamuru nejeví zájem, jejich leitmotiv je: „Nechme to odborníkům, nemíchejme se do toho.“ Prezident Zeman na besedě s občany v Dubí neurčitě říká, že státnímu podniku Diamo (státní podnik zabývající se těžbou uranu a sanací po těžbě, to znamená společnost ve státních rukou, která má u nás možná jediná s dobýváním nerostů a ekologickou zátěží odpovídající zkušenosti) se podle ředitele „do toho nechce“. Pokud je mi známo, tak ve funkci ředitelů Diama od převratu byli vždy členové ODS. A je-li současný ředitel pan Rychtařík něco jiného, nevím.
 • Část veřejnosti je znepokojená, že lithium jako nerost je prodáno cizí společnosti, bez jakékoliv diskuze a publicity.
 • Na veřejnost se dostává informace, že vláda, přesně ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, podepisuje „Memorandum o porozumění“ s australskou firmou European Metal Holdings.
 • Toto spouští lavinu. Někteří občané zjistí, že australská společnost je pravděpodobně bílý kůň, která nemá žádné zkušenosti s těžbou, kryjící koho? Nevíme. Objevují se články, jejichž motto lze shrnout: „Co z toho budeme mít? Pár šušňů? A mizerně placená místa kopáčů a uklízeček? A zisky v tramtárii, klausovsky „za vodou“, ale pro koho?
 • Někteří občané podle rady a praktického návodu právníka podávají trestní oznámení na dotyčného Havlíčka. Já jsem mezi nimi. TO je později vyřízeno Národní centrálou proti organizovanému zločinu s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly, atd. Věc je odložena k případnému dalšímu šetření.
 • Pan doc. Valenčík uveřejňuje skvělý rozklad pana Kunšteka (omlouvám se, neznám titul) k danému případu. Jde o srozumitelný výklad pro laika a přitom jasný. Dotyčný Havlíček podpisem o porozumění podepsal souhlas s ochranou investic, to znamená nákladů dosud do průzkumu vložených. Případné zrušení memoranda poskytne Australanům, a těm co za nimi stojí, klacek na vymáhání částky v soudním sporu s Českou Republikou.
 • No, a abych ten dlouhý úvod zkrátil, volební úspěch ČSSD je tedy na světě. Nerodil se lehce, vydřené vítězství, uf.

A teď druhá část. Jde o dva články, oba z právě uplynulého týdne:

 1. Ministra v demisi za ANO, pana Hünera, o dodatku k Memorandu,
 2. Reakci předsedy KSČM V. Filipa na toto prohlášení.

Pokud články shrnu. Pan Hüner chce připojit Dodatek k Memorandu o porozumění s EMH. Pan Hüner spěchá, dodatek chce podepsat do týdne. Skutečnost, že Hüner chce podepsat jakýsi dodatek, jehož obsah tají, do týdne, je dokladem zákeřnosti a podlosti hnutí ANO. Hnutí dobře ví, že se lidé zaobírají volbou prezidenta, která jim připadá důležitá. A věc mnohonásobně důležitější, lithium, nechají plavat. O tom jsem přesvědčen. Dodatek je totiž v rozporu s předchozími ujednáními a jeho podpis ochromí možnosti vlády ANO s podporou komunistů a Okamurovců.

Doporučuji oba články přečíst. Nabízí se několik otázek. První, poslední a základní. Co je důvodem překvapivé ochoty ANO k obratu v politice do nevěrohodna?

Možnosti:

 • Vyvázat pana Havlíčka z případného trestního stíhání, zodpovědnosti za výpalné za zmařenou investici – termín použitý v rozkladu panem Kunštekem. Například za handl přemluvit úspěšnou ČSSD ke spolupráci ve vládě.
 • Vyhnout se platbě výpalného. To se může jevit jako dobré pro státní rozpočet z krátkodobého hlediska, ale katastrofální z hlediska dlouhodobého.
 • Neschopnost a nezájem brát se za české zájmy z pohledu právníků, institucí, které v tomto mohou něco učinit. Dále neexistence zákona, který by od základů znemožňoval cizí firmě bez účasti a vědomí vlády a volených orgánů parazitovat na nerostném bohatství našeho státu.
 • Tento stav zachovat a tím se vyvázat a vycouvat z dohod, ústupků, které pokud vím, byly: Možnost referenda o zásadních otázkách, tvorba zákona o nerostném bohatství.

Žádost:

 • Obracím se tímto na všechny, které lithium zajímá, aby o tom mluvili, kde se dá, či podnikli jiné akce dle svého uvážení.

Prasárna totiž zůstane prasárnou, ať je prezidentem či vládnoucí stranou kdokoliv. Jinak to nelze nazvat.

Martin Bareš
27. ledna 2018