Propouštění ve Vítkovických strojírnách neuniklo Světové odborové federaci. A přišla ostrá odpověď.

Světová odborová federace slaví 70 let od založení

Světová odborová federace v reakci na masové propouštění zaměstnanců vydala následující prohlášení na jejich podporu a vyzývá obyvatelstvo k solidaritě s propuštěnými zaměstnanci:

Světová odborová federace (WFTU), jež sdružuje přes 92 milionů pracujících z celého světa, stojí solidárně za dělníky a ostatními zaměstnanci továrny Vítkovice Power Engineering na severní Moravě v České republice, kteří byli vyhozeni nebo sami dali výpověď kvůli nevyplaceným mzdám.

Tak jako ve zbytku Evropy i v České republice čelí pracující následkům kapitalistické krize a zběsilého soutěžení monopolů o zisk. Kapitalisté, kteří se nezdráhají obětovat vydobytá práva pracujících, musí „nabízet“ dělnické třídě masivní propouštění, mzdové škrty a nevyplacené příjmy, aby si zachovali konkurenceschopnost a byli úspěšnější v honbě za ziskem.

Velká třídně orientovaná odborářská rodina WFTU vyjadřuje internacionální solidaritu svým bratrům v České republice a potvrzuje svoji třídní podporu pracujícím, kteří přišli o zaměstnání. Jsme přesvědčeni, že zaměstnanci musí získat nevyplacené mzdy i daňové vyrovnání. Ostře odsuzujeme čin vedení společnosti a vyzýváme české lidové vrstvy, aby ukázaly v praxi svoji solidaritu s pracujícími firmy Vítkovice Power Engineering.

Sekretariát WFTU,
Atény, 1. dubna 2018