Česká pobočka Korejské společnosti (KFA) o historickém setkání Kim Čong Una s Trumpem

trump_kim_04

Vůdce Kim Čong Un a Donald J. Trump, prezident Spojených států amerických, se setkali na nejvyšší úrovni na ostrově Sentosa v Singapuru dne 12. června 2018, poprvé v dějinách obou zemí.

Díky pevnému rozhodnutí a vůli nejvyšších představitelů obou zemí ukončit extrémně nepřátelské vztahy mezi KLDR a USA, které přetrvávaly po dlouhou dobu za podmínek akutní konfrontace, se uskutečnil první summit KLDR a USA.

Singapur, země epochálního setkání očekávaného celým světem, byl plný tisíců domácích i zahraničních novinářů a velkého množství lidí. V hale, kde došlo k prvnímu setkání mezi KLDR a americkou stranou, byly vyvěšeny vedle sebe vlajky KLDR a USA. V 9 hodin místního času se nejvyšší vůdce Kim Čong Un setkal a poprvé si stiskl ruku s prezidentem USA Donaldem J. Trumpem.

Nejvyšší představitelé obou zemí přijali první krok k usmíření poprvé po více jak sedmdesáti letech od rozdělení Korejského poloostrova. Kim Čong Un se nechal vyfotografovat s prezidentem Trumpem, a oba potom za neformálního rozhovoru vstoupili do konferenční místnosti.

Vzhledem k tomu, že proces přípravy jednání nebyl zdaleka jednoduchý, nejvyšší vůdce Kim Čong Un pronesl významná slova, že „minulost, předsudky a špatná praxe zakrývaly naše oči a uši, ale vše jsme statečně překonali, abychom se dostali na toto místo a mohli být v novém výchozím bodě.“

Byla vedena rozsáhlá a důkladná diskuse o otázkách nových vztahů KLDR a USA a budování stálého a trvalého míru na Korejském poloostrově.

Kim Čong Un řekl, že je potěšen, že se setkal u jednoho stolu s prezidentem Trumpem a delegací ze Spojených států, a vysoce ocenil vůli a nadšení amerického prezidenta k řešení věci realistickým způsobem prostřednictvím dialogu a vyjednávání, a to i přes nepřátelství v minulosti.

Prezident Trump vyjádřil víru, že současný summit povede ke zlepšení vztahů mezi KLDR a USA. Ocenil, že na Korejském poloostrově a v regionu byla vytvořena díky aktivním mírovým opatřením od počátku tohoto roku atmosféra míru a stability, ačkoli zde hrozilo nebezpečí ozbrojeného konfliktu.

Kim Čong Un uvedl, že došlo k mnoha problémům v důsledku hluboké nedůvěry a nepřátelství mezi oběma zeměmi. Za účelem dosažení míru a stability Korejského poloostrova a odstranění jaderných zbraní by se obě země měly zavázat, že se zdrží nepřátelství a prostřednictvím vzájemného porozumění přijmou právní a institucionální kroky, které je zaručí. Dále pak na místě uzavřel dohodu o repatriaci ostatků amerických vojáků, navrženou prezidentem Trumpem. Zřízení stálého a trvalého mírového systému na Korejském poloostrově má ​​velký význam pro zajištění míru a bezpečnosti v oblasti a ve zbytku světa, a proto je naléhavě nutné rozhodnout o zastavení provokací.

Americký prezident vyjádřil své pochopení a zdůraznil svůj záměr zastavit během jednání mezi KLDR a USA společná vojenská cvičení USA a jižní Koreje, které KLDR považuje za provokaci, a poskytnout KLDR bezpečnostní záruky a upustit od sankcí proti ní společně s pokrokem ve zlepšování vzájemných vztahů prostřednictvím dialogu a vyjednávání.

Kim Čong Un dodal, že pokud americká strana přijme skutečná opatření pro budování důvěry, je KLDR ochotna v dobré víře přijmout další jim přiměřená opatření.

Oba představitelé poté podepsali společné prohlášení.

Podle Kim Čong Una jde o zlomové historické prohlášení, které skoncuje s minulostí a ohlašuje nový začátek.

Zdroj: Korean Friendship Association – ČR