Prostějovský SMKČ uctil památku generála Svobody

     V Hroznatíně na Třebíčsku se zúčastnili členové SMKČ Prostějovsko a místního Svazu přátel Latinské Ameriky a Karibiku pietního aktu, který připomenul významnou osobnost národního hrdiny, generála a prezidenta socialistického Československa Ludvíka Svobody. SMKČ se od svého vzniku hlásí k vynikajícím osobnostem pokrokového hnutí a národního odboje, mezi něž Ludvík Svoboda určitě patří. Generál Svoboda se aktivně účastnil protirakouského odboje, po mnichovské zradě západních velmocí opustil Československo a začal v Sovětském svazu formovat československé vojenské jednotky, které vystoupily proti nacistickým agresorům. Svoboda v čase formování jednotek, podobně jako v samotném boji, prokázal velikost svého vojenského umění, stejně jako velké vlastenecké cítění a osobní odvahu. V poválečné době působil jako ministr obrany, byl nositelem jednoho z nejvyšších světových vojenských řádů – řádu Hrdiny SSSR, Suvorovova řádu a polského nejvyššího vyznamenání Virtuti Militari a dalších světových vyznamenání. Stejně tak, jako se Svoboda připojil k odboji proti Habsburské monarchii v době první světové války a poté v letech 1939-1945 k národně-demokratické revoluci, ve které hrál jednu z nejdůležitějších rolí, podobně věrný vlasteneckému cítění vystoupil tři roky po konci války proti pokusu o pravicový puč, který si kladl za cíl návrat do sociálně nespravedlivých poměrů první republiky a připojil se k rekonstrukci Národní fronty, která svou autoritou zabezpečila velmi rychlou poválečnou obnovu Československa a zlepšení sociálních podmínek obyvatelstva. O dvacetiletí později byl Ludvík Svoboda zvolen prezidentem v nelehkém čase politické a společenské krize. Vahou své autority zabránil opakováníPENTAX Image krvavých maďarských událostí z roku 1956, zároveň však bohužel neměl tolik politické moci, aby předem zabránil největším chybám, kterými někteří činitelé vyprovokovali vstup armád Varšavské smlouvy. Osobnost Ludvíka Svobody, uznávaná oběma národy naší vlasti, přispěla ke konsolidaci společenské situace. Zklidnění poměrů znamenalo i zvýšení životní úrovně obyvatel a vysoké hospodářské výsledky na počátku 70. let. Ludvík Svoboda nebyl apolitická osobnost, hlásil se ve stati „Važte si jména komunisty“ ke svému přesvědčení. Když v roce 1979 zesnul, trefně zazněly k jeho úmrtí verše Ivana Skály „Odešel muž“. V posledním čtvrtstoletí jsme se s takovým mužem nesetkali.

     Akce se zúčastnil i veterán druhé světové války plukovník Přibyl, zástupci české armády, Svazu bojovníků za svobodu a Klubu českého pohraničí (KČP). Velmi kvalitní projev za KČP zde pronesl Karel Janda. Klub českého pohraničí inicioval stavbu pamětní stély s deskou s portrétem prezidenta Svobody.

    Mezi nezapomenutelné zážitky patřil delší rozhovor s dcerou Ludvíka Svobody Zoe Klusákovou, která aktivně propaguje památku svého otce.  Mladí komunisté z Prostějovska a Třebíčska se zavázali zintenzivnit propagaci osobnosti tohoto národního hrdiny.

    Členové Svazu přátel Latinské Ameriky a Karibiku položili u památníku věnec za velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela. Velvyslanec BR Venezuely Víctor Julián Hernández León, který se z důvodu pracovního vytížení a přijímání zahraniční návštěvy nemohl akce osobně zúčastnit, zaslal tuto zdravici: „Je pro mě samozřejmostí projevit úctu k tak velké osobnosti Vaší národní historie, jakou byl generál a prezident Ludvík Svoboda. Úcta k jeho památce a připomenutí významu tohoto vojáka, politika a vlastence nás zavazuje nezapomenout na odkaz významných osobností bojovníků proti fašismu. Čest jeho památce!“

SMKČ Prostějovsko