Československá mladá pravda

CsMP_v_kapČESKOSLOVENSKÁ MLADÁ PRAVDA Č. 1 / 2014 Mladí lidé a jejich (ne)uplatnění v kapitalismu.

Proč vydáváme nové číslo Československé mladé pravdy?

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

Československá mladá pravda (Čs. MP) vycházela jako oficiální tiskovina Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ) fakticky nepřetržitě od vzniku SMKČ (říjen-listopad 2008) do počátku loňského roku. První číslo vyšlo v březnu 2009, poslední ve stejném měsíci r. 2013. Celkem spatřilo světlo světa za toto čtyřleté období 25 čísel časopisu. SMKČ od počátku vydávání Čs. MP deklaroval, že jeho ústřední periodikum navazuje na ty kvalitativní a pokrokové tradice, které ve své době reprezentovala Mladá pravda KSM. Z toho důvodu jsme zvolili spojení původního názvu časopisu s novým názvem a orientací organizace. Naši pravidelní čtenáři jistě vědí, že Čs. MP vycházela s dvouměsíční pravidelností. Naše rozhodnutí z jara loňského roku nevydávat Čs. MP dvouměsíčně a změnit naši oficiální tiskovinu na společný československý časopis Vzdor nikterak neznamenalo, že opouštíme značku Československé mladé pravdy nadobro. Ostatně už v té době jsme si řekli, že její titul ponecháme pro mimořádné události, období v roce, témata. Čas prvního „návratu“ k osvědčené značce nastal. K tomu se ale vrátíme. VÍCE ZDE CELÉ ČÍSLO KE STAŽENí ZDE

 

O časopisu Československá MLADÁ PRAVDA

Časopis MLADÁ PRAVDA vydával Komunistický svaz mládeže (KSM) od r. 1995 a vycházel obvykle jednou za měsíc. Poslední číslo před rozkolem v Komunistickém svazu mládeže, způsobeným svévolným jednáním několika kariéristických rozvratníků v čele s tehdejším předsedou KSM Milanem Krajčou, vyšlo v září 2008. V té době také skončila pomoc KSČM s kopírováním a distribucí časopisu. V listopadu 2008, po založení Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ), vydal bývalý předseda KSM Milan Krajča nerespektující usnesení volených orgánů KSM jedno číslo Mladé pravdy “říjen – listopad 2008”, hrubě dezinformující čtenáře o situaci v komunistickém mládežnickém hnutí. V březnu 2009 vydal SMKČ první číslo Mladé pravdy tohoto roku (s obrozenou redakcí), bývalý předseda KSM a šéfredaktor Mladé pravdy Milan Krajča a jeho spolupracovník Radim Gonda však pohrozili soudem o titul “Mladá pravda”, u nějž předtím Krajča svévolně přeregistroval vydavatele z občanského sdružení KSM na svou fyzickou osobu. Proto SMKČ zaregistroval na Ministerstvu kultury ČR nový titul “Československá mladá pravda”, v názvu vyjadřující požadavek SMKČ na obnovu společného státu Čechů a Slováků. Československá mladá pravda vychází od května 2009 jednou za dva měsíce, vždy v lichém měsíci. Od března 2010 občasně vydává nelegitimní redakční rada (v čele s Milanem Krajčou a od r. 2011 Ctiradem Musilem) odcizené periodikum Mladá pravda, nevyjadřující stanoviska volených orgánů Komunistického svazu mládeže a sloužící, stejně jako celá činnost této skupinky, k rozbíjení komunistického hnutí.