No Picture

Stalinistická osidla podle Davida R.

   Milovník vína, právě díky „vhodné konstelaci hvězd“, propuštěný bývalý hejtman David Rath, se vyjádřil ke svému žalářování v místním vězeňském penzionu zřejmě v nějaké euforii a sebestylizaci do politického vězně, mučedníka a posledního spravedlivého….No Picture

Kdo v politice zastupuje „veřejný“ zájem?

Politická realita v posledních bezmála čtyřiadvaceti letech přináší drtivé většině lidí v naší zemi permanentní útrapy a zklamání. S tímto znechucením se občané vyrovnávají různě: od víry ve spásonosný účinek „svobodných“ voleb až po naprostý nezájem o veřejné…