No Picture

SMKČ jednal v Benátkách

V italských Benátkách proběhlo setkání členů SMKČ se zástupcem italské mládežnické organizace Giovani comunisti Simonem Stefanem. Jednání probíhalo v odpoledních hodinách ve stranickém sekretariátu propojeném s typickou italskou tavernou nedaleko stanice Vaporeta Biennale. Srdečný rozhovor v taverně řízené starými…No Picture

SMKČ uctil památku revolucionáře Simóna Bolívara

 Na oficiální pozvání venezuelského velvyslance J. E. Victora Juliana Hernandeze Leona se zástupci SMKČ a místního Svazu přátel Latinské Ameriky zúčastnili pietního aktu, který na pražském náměstí Interbrigády připomněl 230. výročí narození osvoboditele latinskoamerických národů…


No Picture

SMKČ k odkazu novináře Julia Fučíka

V souvislosti se 70. výročím popravení národního hrdiny, komunisty Julia Fučíka, se rozhodl SMKČ zveřejnit digitální knihovnu, která se zabývá tématem života a díla tohoto novináře, politického pracovníka a odbojáře. Fučík, popravený nacisty za svou odbojovou…


No Picture

SMKČ k předčasným volbám

V situaci blížících se předčasných voleb se chceme v první řadě vyjádřit proti podpoře asociální a protilidové vlády buržoazní pravice, která se již v nedávné minulosti projevila devastací naší vlasti a prudkým osekáváním všech sociálních vymožeností dosažených prací…


No Picture

Bílý dům straší terorem

V průběhu posledních dnů rozpoutala americká administrativa jednu z největších vln zastrašování teroristickými útoky od 11. září 2001. Vedoucí funkcionáři exekutivy vydali celou řadu neurčitých, zlověstných varování. Lídři kongresových výborů po poradách s představiteli zpravodajských agentur zopakovali volání…