Vztah vědy a ideologie

 

Vědeckost (objektivnost), třídnost a stranickost nejen v marxismu-leninismu

Dopracovaný podklad k diskusi pro vedení MLOKu (22. 7. 2014)

Doc. RSDr. Zdeněk Košťál, CSc.

Uvedené téma je zvláště dnes velmi aktuální. Zároveň se však nenachází ani na periferii zájmu společenskovědních pracovníků z tzv. levicových stran, včetně těch, kteří se alespoň verbálně hlásí k marxismu, natož z teoreticko-metodologického hlediska, v centru jejich pozornosti a zájmu! Celý článek

 

Míra vykořisťování zaměstnanců se zvyšuje

 
Rozhovor Haló novin s poslancem Stanislavem Grospičem (KSČM), předsedou Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)

Světová odborová federace (SOF) pravidelně 3. října organizuje akce mezinárodní solidarity za pracovní práva a lidskou důstojnost, za odstranění všech forem vykořisťování. Letos se na nich podílela i vaše odborová centrála… Celý článek

 

Otevřený dopis Jeleny Bondarenko – opoziční poslankyně Ukrajinské Nejvyšší Rady

 

Přátelé moji, předkládám vám své prohlášení!

Prosím o maximální šíření. Kdo má možnosti přeložit je do dalších jazyků a rozšířit, ujměte se toho!

Já, Jelena Bondarenková, lidový poslanec za Stranu regionů, která se nachází v opozici vůči současné moci na Ukrajině, chci tímto prohlásit, že současná moc se dopouští přímých hrozeb fyzickou likvidací opozičních politiků na Ukrajině, Celý článek

 

Cena facky aneb Gottwaldovy boty

 

Jsem dlouholetým předplatitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Pár posledních měsíců jsme si já i moje manželka nemohli nevšimnout antikomunistických narážek ve vícero představeních. Ovšem to, čeho jsem byl svědkem u posledního z nich, mně doslova vyrazilo dech. Jednalo se o hru Cena facky aneb Gottwaldovy boty. Celý článek

 

Konec jedné éry

 

Pád OP jakoby spadnutím svého prachu dal nahlédnout na nepříjemný účet a dal možnost, zvláště před měřením politických sil povětšinou různých populistů a podnikavců, nahlédnout na skutečný stav, skutečné potřeby – bez iluzí a legend, které nám přineslo čtvrtstoletí dnes naštěstí pomalu, ale přece odcházející éry. Marně pátráme po předchozích výsledcích, marně pátráme po protagonistech. Celý článek

 

Inventura na levici

 

Voliči marně očekávali nástup aktivní levicové politiky. Umění sestavovatelů kandidátek levicových stran dosáhlo mezí kreativity. Těšit se můžeme na výběr podobný kremelské zdi. Proveďme inventuru:

ČSSD s pětasedmdesátiletou jedničkou a KSČM s osvědčenou nepříliš hlučnou sestavou podnikatelů a několika mladšími kandidáty, kteří se ovšem z ničeho nic vylíhli a v předchozích letech věrni radám starších „soudruhů“ se nevyjadřovali naprosto k ničemu. Celý článek

 

Říjnem nekončíme

 

socTi, kdo přečetli nadpis, by si zřejmě pomysleli, že jsme tak „moderní“, že odvrhujeme myšlenky velkého Října a ukazujeme, že jsme aktuálnější než aktuální, že hledáme v tom novém čtení slova ještě novější, kapitoly, nezatížené či přesněji řečeno tolik nekontaminované různou kampeličkářskou či „galerijní“ šmelinou a sladkým životem europarlamentu v belgické Ostravě. Nikoli. Na takovéto články máme jiné odborníky, kteří dvě desítky let zaplňovali prostor „levicového“ tisku a po dvou desítkách let bez zatížení výsledky jej zaplňují nadále. Celý článek

 

Plánovaný rozklad státních a národních podniků

 

Před kontrarevolucí roku 1989 jsme patřili k zemím s nejlepší organizací práce, vysokou produktivitou práce, funkčními odbory a propracovaným hospodářstvím. Po tomto smutném roce došlo k událostem, kterým místní lidé nedokázali včas a dobře porozumět. Od roku 1989 do roku 1990 se postupně začalo měnit vedení podniků. Zkušení a poctiví pracovníci začali být nahrazováni pracovníky s velkými ambicemi, sebevědomím, ale s nedostatečným vzděláním a praxí. Celý článek

 

70. výročí Slovenského národního povstání

 

Členové Svazu mladých komunistů SMKČ se zúčastnili oslav 70. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání, které znamenalo počátek ozbrojeného boje uvědomělé části slovenské společnosti proti německému nacismu a domácímu klerofašismu. Svou účastí jako i praktickou činností vysoce oceňujeme tento čin, jemuž organizační základ poskytli především komunisté v čele s budoucím československým prezidentem Gustávem Husákem, básníkem Laco Novomeským a Karolem Šmidkem. Celý článek

 

Dík panu Blumensteinovi

 

Předvolební zápolení přeje lidumilství a prosazování obecného zájmu, jak o tom svědčí i aktivita jedničky ODS pana Blumensteina, který na nás kyne z nějaké šestistovkové bankovky budoucnosti z billboardu u místního dopravního obchvatu. Vybízí ke zpomalení rychlosti a zamyšlení.

Šest set korun je sice nemalá částka, ale pan Blumenstein by mohl raději osvětlit záležitost, která nejen mě jako občana města pálí více. Nejen kontaminace zmíněným odpadem nám znehodnocuje půdu. Celý článek