Vyšla nová Československá MLADÁ PRAVDA

 

CsMP_v_kapProč vydáváme nové číslo Československé mladé pravdy?

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

Československá mladá pravda (Čs. MP) vycházela jako oficiální tiskovina Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ) fakticky nepřetržitě od vzniku SMKČ (říjen-listopad 2008) do počátku loňského roku. První číslo vyšlo v březnu 2009, poslední ve stejném měsíci r. 2013. Celkem spatřilo světlo světa za toto čtyřleté období 25 čísel časopisu. SMKČ od počátku vydávání Čs. MP deklaroval, že jeho ústřední periodikum navazuje na ty kvalitativní a pokrokové tradice, které ve své době reprezentovala Mladá pravda KSM. Celý článek

 

Vznik národního podniku Mototechna

 

mototechnaZnárodněním rozhodující části našeho průmyslu v roce 1945 a znárodněním velkoobchodu po únoru 1948 byly vytvořeny podmínky pro novou organizaci prodeje a výroby motorových vozidel a jejich součástek. Finální výrobky tohoto oboru, tedy osobní a nákladní automobily, autobusy, traktory a motocykly, prodávala v letech 1945 až 1948 Ústřední prodejna motorových vozidel, a to na patnácti místech v republice. Náhradní součástky se v té době prodávaly v nejrůznějších velkoobchodních a maloobchodních provozovnách a dílnách, o jejichž počtu chybí přesné údaje. Celý článek

 

Vztah vědy a ideologie

 

Vědeckost (objektivnost), třídnost a stranickost nejen v marxismu-leninismu

Dopracovaný podklad k diskusi pro vedení MLOKu (22. 7. 2014)

Doc. RSDr. Zdeněk Košťál, CSc.

Uvedené téma je zvláště dnes velmi aktuální. Zároveň se však nenachází ani na periferii zájmu společenskovědních pracovníků z tzv. levicových stran, včetně těch, kteří se alespoň verbálně hlásí k marxismu, natož z teoreticko-metodologického hlediska, v centru jejich pozornosti a zájmu! Celý článek

 

Míra vykořisťování zaměstnanců se zvyšuje

 
Rozhovor Haló novin s poslancem Stanislavem Grospičem (KSČM), předsedou Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)

Světová odborová federace (SOF) pravidelně 3. října organizuje akce mezinárodní solidarity za pracovní práva a lidskou důstojnost, za odstranění všech forem vykořisťování. Letos se na nich podílela i vaše odborová centrála… Celý článek

 

Otevřený dopis Jeleny Bondarenko – opoziční poslankyně Ukrajinské Nejvyšší Rady

 

Přátelé moji, předkládám vám své prohlášení!

Prosím o maximální šíření. Kdo má možnosti přeložit je do dalších jazyků a rozšířit, ujměte se toho!

Já, Jelena Bondarenková, lidový poslanec za Stranu regionů, která se nachází v opozici vůči současné moci na Ukrajině, chci tímto prohlásit, že současná moc se dopouští přímých hrozeb fyzickou likvidací opozičních politiků na Ukrajině, Celý článek

 

Cena facky aneb Gottwaldovy boty

 

Jsem dlouholetým předplatitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Pár posledních měsíců jsme si já i moje manželka nemohli nevšimnout antikomunistických narážek ve vícero představeních. Ovšem to, čeho jsem byl svědkem u posledního z nich, mně doslova vyrazilo dech. Jednalo se o hru Cena facky aneb Gottwaldovy boty. Celý článek

 

Konec jedné éry

 

Pád OP jakoby spadnutím svého prachu dal nahlédnout na nepříjemný účet a dal možnost, zvláště před měřením politických sil povětšinou různých populistů a podnikavců, nahlédnout na skutečný stav, skutečné potřeby – bez iluzí a legend, které nám přineslo čtvrtstoletí dnes naštěstí pomalu, ale přece odcházející éry. Marně pátráme po předchozích výsledcích, marně pátráme po protagonistech. Celý článek

 

Inventura na levici

 

Voliči marně očekávali nástup aktivní levicové politiky. Umění sestavovatelů kandidátek levicových stran dosáhlo mezí kreativity. Těšit se můžeme na výběr podobný kremelské zdi. Proveďme inventuru:

ČSSD s pětasedmdesátiletou jedničkou a KSČM s osvědčenou nepříliš hlučnou sestavou podnikatelů a několika mladšími kandidáty, kteří se ovšem z ničeho nic vylíhli a v předchozích letech věrni radám starších „soudruhů“ se nevyjadřovali naprosto k ničemu. Celý článek

 

Říjnem nekončíme

 

socTi, kdo přečetli nadpis, by si zřejmě pomysleli, že jsme tak „moderní“, že odvrhujeme myšlenky velkého Října a ukazujeme, že jsme aktuálnější než aktuální, že hledáme v tom novém čtení slova ještě novější, kapitoly, nezatížené či přesněji řečeno tolik nekontaminované různou kampeličkářskou či „galerijní“ šmelinou a sladkým životem europarlamentu v belgické Ostravě. Nikoli. Na takovéto články máme jiné odborníky, kteří dvě desítky let zaplňovali prostor „levicového“ tisku a po dvou desítkách let bez zatížení výsledky jej zaplňují nadále. Celý článek

 

Plánovaný rozklad státních a národních podniků

 

Před kontrarevolucí roku 1989 jsme patřili k zemím s nejlepší organizací práce, vysokou produktivitou práce, funkčními odbory a propracovaným hospodářstvím. Po tomto smutném roce došlo k událostem, kterým místní lidé nedokázali včas a dobře porozumět. Od roku 1989 do roku 1990 se postupně začalo měnit vedení podniků. Zkušení a poctiví pracovníci začali být nahrazováni pracovníky s velkými ambicemi, sebevědomím, ale s nedostatečným vzděláním a praxí. Celý článek