K Říjnové revoluci a „našemu“ 28. říjnu

 

S blížícím se výročím vzniku samostatné ČSR a Říjnové socialistické revoluce v Rusku vyvstávají opět různé otázky týkající se této světodějné historické události a jednoho z mezníků našich novodobých národních dějin, jež jsou ne neprávem mnohdy spojovány, připodobňovány nebo porovnávány se současným děním. Obnovení československé státnosti v r. 1918 souvisí s otázkami formální i skutečné národní a státní suverenity a svébytnosti, které po r. 1989, rozbití společného státu a postupných procesech ztrát suverenity obou nově vytvořených státních útvarů, opět získaly na aktuálnosti. Celý článek

 

Společné prohlášení k zavraždění Roberta Serry a jeho partnerky

 

1. října 2014 byl ve svém bytě v Caracasu nalezen mrtvý představitel Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV) a poslanec parlamentu Venezuely Robert Serra s partnerkou Marií Herrerovou.

Jedná se o další případ bestiálního atentátu na představitele vládnoucí Sjednocené socialistické strany Venezuely PSUV. Celý článek

 

Vyšla nová Československá MLADÁ PRAVDA

 

CsMP_v_kapProč vydáváme nové číslo Československé mladé pravdy?

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

Československá mladá pravda (Čs. MP) vycházela jako oficiální tiskovina Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ) fakticky nepřetržitě od vzniku SMKČ (říjen-listopad 2008) do počátku loňského roku. První číslo vyšlo v březnu 2009, poslední ve stejném měsíci r. 2013. Celkem spatřilo světlo světa za toto čtyřleté období 25 čísel časopisu. SMKČ od počátku vydávání Čs. MP deklaroval, že jeho ústřední periodikum navazuje na ty kvalitativní a pokrokové tradice, které ve své době reprezentovala Mladá pravda KSM. Celý článek

 

Vznik národního podniku Mototechna

 

mototechnaZnárodněním rozhodující části našeho průmyslu v roce 1945 a znárodněním velkoobchodu po únoru 1948 byly vytvořeny podmínky pro novou organizaci prodeje a výroby motorových vozidel a jejich součástek. Finální výrobky tohoto oboru, tedy osobní a nákladní automobily, autobusy, traktory a motocykly, prodávala v letech 1945 až 1948 Ústřední prodejna motorových vozidel, a to na patnácti místech v republice. Náhradní součástky se v té době prodávaly v nejrůznějších velkoobchodních a maloobchodních provozovnách a dílnách, o jejichž počtu chybí přesné údaje. Celý článek

 

Vztah vědy a ideologie

 

Vědeckost (objektivnost), třídnost a stranickost nejen v marxismu-leninismu

Dopracovaný podklad k diskusi pro vedení MLOKu (22. 7. 2014)

Doc. RSDr. Zdeněk Košťál, CSc.

Uvedené téma je zvláště dnes velmi aktuální. Zároveň se však nenachází ani na periferii zájmu společenskovědních pracovníků z tzv. levicových stran, včetně těch, kteří se alespoň verbálně hlásí k marxismu, natož z teoreticko-metodologického hlediska, v centru jejich pozornosti a zájmu! Celý článek

 

Míra vykořisťování zaměstnanců se zvyšuje

 
Rozhovor Haló novin s poslancem Stanislavem Grospičem (KSČM), předsedou Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)

Světová odborová federace (SOF) pravidelně 3. října organizuje akce mezinárodní solidarity za pracovní práva a lidskou důstojnost, za odstranění všech forem vykořisťování. Letos se na nich podílela i vaše odborová centrála… Celý článek

 

Otevřený dopis Jeleny Bondarenko – opoziční poslankyně Ukrajinské Nejvyšší Rady

 

Přátelé moji, předkládám vám své prohlášení!

Prosím o maximální šíření. Kdo má možnosti přeložit je do dalších jazyků a rozšířit, ujměte se toho!

Já, Jelena Bondarenková, lidový poslanec za Stranu regionů, která se nachází v opozici vůči současné moci na Ukrajině, chci tímto prohlásit, že současná moc se dopouští přímých hrozeb fyzickou likvidací opozičních politiků na Ukrajině, Celý článek

 

Cena facky aneb Gottwaldovy boty

 

Jsem dlouholetým předplatitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Pár posledních měsíců jsme si já i moje manželka nemohli nevšimnout antikomunistických narážek ve vícero představeních. Ovšem to, čeho jsem byl svědkem u posledního z nich, mně doslova vyrazilo dech. Jednalo se o hru Cena facky aneb Gottwaldovy boty. Celý článek

 

Konec jedné éry

 

Pád OP jakoby spadnutím svého prachu dal nahlédnout na nepříjemný účet a dal možnost, zvláště před měřením politických sil povětšinou různých populistů a podnikavců, nahlédnout na skutečný stav, skutečné potřeby – bez iluzí a legend, které nám přineslo čtvrtstoletí dnes naštěstí pomalu, ale přece odcházející éry. Marně pátráme po předchozích výsledcích, marně pátráme po protagonistech. Celý článek

 

Inventura na levici

 

Voliči marně očekávali nástup aktivní levicové politiky. Umění sestavovatelů kandidátek levicových stran dosáhlo mezí kreativity. Těšit se můžeme na výběr podobný kremelské zdi. Proveďme inventuru:

ČSSD s pětasedmdesátiletou jedničkou a KSČM s osvědčenou nepříliš hlučnou sestavou podnikatelů a několika mladšími kandidáty, kteří se ovšem z ničeho nic vylíhli a v předchozích letech věrni radám starších „soudruhů“ se nevyjadřovali naprosto k ničemu. Celý článek