Ho_Ci_Min_1

Ho Či Min, Cesta revoluce

Spis Cesta revoluce byl vypracován z Ho Či Minových přednášek určených ke školení vietnamských stranických kádrů a šlo tedy původně o výukové teze. Ho Či Min byl tehdy známý jako Nguyen Ai Quoc (dosl. Nguyen milující vlast,…

více

Prohlášení odporu proti kampani EU a USA proti nezávislé Venezuele

Venezuelské publikace pro studenty Gymnázia Jiřího Wolkera

V rámci spolupráce kulturního centra Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela s Gymnáziem Jiřího Wolkera v Prostějově předal zástupce venezuelského kulturního centra řediteli gymnázia Michalu Šmucrovi publikace o předkolumbovském období a indiánském odporu ve Venezuele, které jsou určeny studentům španělského jazyka.


bezrucuv_dum

Hlasité mlčení

V kauze Červeného domku slyšíme pouze velmi hlasité mlčení. Počet těch, kteří se nebáli vyjádřit proti nekulturní zvůli, se dá spočítat na prstech, avšak počet oficiálních reprezentantů, „volených zástupců lidu“.KAROL_POLAK

Za legendou

V průběhu prosince minulého roku někteří z nás obdrželi e-mailem odkaz na pořad jedné ze slovenských internetových televizí, ve kterém velmi charakterně a zásadově vystoupil Karol Polák. Ti z nás, kteří Karola Poláka z jeho televizního působení znali, byli…RIP

Jak je krásně u nás doma

Při vší té nádheře a snadných řešeních, která za použití zdravého selského rozumu můžeme pro naše blaho s pomocí našich vládnoucích uplatnit, nacházíme zlaté dno i u nás doma.bezrucuv_dum

Na obranu odkazu básníka Petra Bezruče

Znepokojeni zprávou o možnosti zbourání už tak opomíjeného a zdevastovaného Bezručova domu v Kostelci na Hané prohlašujeme v duchu pozic obrany národní kultury, hrdosti na její výsledky a pocitu nutnosti jejího uchování pro další generace, že jednoznačně nesouhlasíme…