Teorie a historie




No Picture

Úvod knihy Listy z pole a z káznice

Přeložili jsme listy Liebknechtovy do češtiny předně pro jejich mravní krásu. Teprve v druhé řadě vedla nás k této práci literární cena listů, jež ostatně nebyly psány jako literatura a nebyly určeny veřejnosti. Karel Liebknecht psal své…


No Picture

Půlkulaté připomenutí

Pietní a vzpomínkové aktivity jsou pro identitu, tradici i budoucnost každého hnutí, pro organizaci, tím spíše organizaci komunistickou, působící v současném mozek a paměť vymývajícím kapitalismu, důležité. Nemohou však tvořit páteř, hlavní osu její činnosti. Svazu…




No Picture

Před 60 lety zemřel Gustav Kliment

Vzpomínáme na významnou osobnost dělnického hnutí Gustav Kliment se narodil 3. srpna roku 1889 v Třebíči. Jeho otec byl koželuh, matka dělnice. Měl dalších sedm sourozenců, z nich ale pět zemřelo již v dětství v důsledku podvýživy a nemocí….