Názory a polemika


3311128_robot-zume-pizza-v0

Práci nám neberou roboti, ale firmy

Vytvářejí robotickou ekonomiku s levnými stroji, jež nepožadují mzdu ani zdravotní péči Někde ve vaší budoucnosti je robot. Ne nějaký z těch roztomilých malých, práci šetřících automatů jako vysavač „Roomba“. Vzdálena tomu, aby vás chránila před prací…


1201_564004420426657_3194060001070121080_n

Myšlenky Říjnové revoluce nejsou zapomenuty

Stému výročí Velké říjnové socialistické revoluce věnují i v naší zemi velkou pozornost nekomunistická a antikomunistická média. Oproti tomu trosky komunistického hnutí, které by mělo být dědicem této revoluce, k výročí téměř mlčí. Protože jsou to trosky.


Babis_anglictina

Dopis čtenáře: Babiš a jeho angličtina

Jazyková příbuznost je pouto. To platí pro příbuzné jazyky, jazykové rodiny. Je to pouto nejsilnější, ať jde o jazyky slovanské, románské, anglosaské či ugrofinské. Někdy hraje větší roli historie, někdy podobnost, někdy prostě zeměpisná blízkost.


prezident-milos-zeman

Prezident Zeman jako terorista

Ve výkonu funkce prezidenta republiky byla s osobou ing. Miloše Zemana spojena řada pochybných výroků, které byly medializovány a skandalizovány. Část občanů řadící se subjektivně „na levici“ má tendenci jakkoli nehorázné výroky a jednání prezidenta republiky omlouvat…


volby_urna

Říjnové volby? Zoufalost „demokracie“!

My komunisté nepřeceňujeme ani nepodceňujeme význam voleb v buržoazní demokracii. Víme, že bývají určitým ukazatelem nálad mezi lidmi. Nikoliv však absolutním, jak vytvářejí dojem vládnoucí moc a její média. Změnit zásadně pouze volbami společenské uspořádání nebylo…


IV_sjezd_Svazu_ceskoslovenskych_spisovatelu

Předehra osmašedesátého

Před padesáti lety byl zneužit k protisocialistickým vystoupením IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, jenž se uskutečnil ve dnech 27.–29. června 1967. První, kdo upozornil, že sjezd spisovatelů se může stát roznětkou k útokům na socialismus, byl Arnošt Lustig. Trápilo…