Prohlášení Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ) ke skonu Vasila Biľaka

 Vasil Bilak    Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) přijal ve čtvrtek ráno smutnou zprávu z Bratislavy. Ve věku nedožitých 97 let nás opustil dlouholetý vedoucí funkcionář KSČ Vasil Biľak. Jméno tohoto muže, tak často hanobené buržoazními médii, znamená symbol období konsolidace společenské a politické situace v naší vlasti – spojené s úspěchy i prohrami této doby. Na osobnost Vasila Biľaka se sice nedíváme nekriticky, vytknout mu musíme jeho zásadní podporu neschopného Alexandra Dubčeka a federalizace, která mimo jiné odstartovala konec socialistického zřízení a rozpad naší vlasti. Avšak ocenit musíme jeho zásadové postoje v krizových letech 1968 a 1969. I přes davovou psychózu, i přes útoky zmanipulované veřejnosti a medií řízených pravicí, dokázal zůstat věrný socialismu. Souhlasíme s tím, že pokud by se plně realizovalo tzv. Pražské jaro, socialismus by v naší vlasti rokem 1968 skončil. I když není období po dubnu 1969 jen plné pozitiv, byl to kromě jiných význačných soudruhů v prvé řadě Vasil Biľak, jemuž se podařilo zabránit excesům roku 1968 a nasměrovat vývoj k důslednějšímu budování socialismu v naší vlasti, spojenému i s růstem sociálního standardu. Byl to právě Vasil Biľak, který se stal trnem v oku všemožným technokratům nebo zastáncům perestrojky, která následně systém rozložila. Biľak i v letech kapitalistického režimu zůstal na rozdíl od mnoha svých spolupracovníků věrný socialismu, věrný marxismu-leninismu, nikdy své předchozí názory nerevidoval v duchu dobové módy. Zvláště pevnost jeho postojů po r. 1989 se pro nás stala symbolem stálosti ve smýšlení. Dějinný vývoj potvrdil potřebu porážky kontrarevoluce v roce 1968, stejně jako zrádnost a nebezpečí reformismu a všelijakých maloburžoazních tendencí. Ve Vasilu Biľakovi odchází muž, nejslavnější politická osobnost dodnes žijící v prostoru bývalého Československa. Naše upřímná soustrast patří jeho rodině a všem soudruhům.

     Čest jeho památce!

Ústřední rada SMKČ