Prohlášení SMKČ k výročí Vítězného února 1948 – revoluce v Československu

Vítězný únor 1948

Od svého vzniku se v rámci své komunistické, konkrétně marxisticko-leninské orientace, hlásí Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) k tradicím a myšlenkám únorové revoluce v poválečném Československu. Vždy jsme bránili její odkaz, vždy jsme vystupovali proti antikomunistů vně či zevnitř hnutí, kteří revoluci hanobili a všelijak zpochybňovali a komolili. Toto lidové vítězství nesmí být zapomenuto a právě poučení z něj musí být cestou k dalšímu vítězství, které, doufejme, bude po všech našich zkušenostech bez následných proher. Opakujeme, že si vážíme protagonistů vítězství pracujících tříd proti pokusu o pravicový puč v roce 1948, opakujeme, že jejich odhodlání je i pro nás vzorem. Letos jsme však toto výročí připomenuli nejen článkem, ale šířeji. Účastnili jsme se skromně bez přítomnosti režimních médií pietního aktu u hrobu významných představitelů dělnického hnutí na pražských Olšanech a promítali jsme s následnou diskuzí dokumentární film, věnující se únorovým událostem. Následovat bude zveřejnění obsáhlé digitální knihovny s materiály týkajícími se tohoto významného mezníku dějin naší vlasti. Nezúžili jsme tedy připomínku na folklor, na teze a fráze, ale na diskuzi na téma „kam dál, na diskuzi věnující se odkazu února k aktuálním otázkám dneška. Nikterak se nebráníme účasti na oficiálním pietním aktu k výročí revoluce na Olšanských hřbitovech, neuzavíráme se však jen do mezí pietních akcí a našim cílem je rozšiřovat povědomí o tomto velkém lidovém vítězství, bez účasti na zmedializované maškarádě při tlačenicích s antikomunistickou idiocií. Odkaz Února musí být naplňován dennodenní revoluční praxí, musí být naplňován uplatňováním revoluční teorie v práci organizace, která se s ohledem na vývoj musí stát společenskou avantgardou.

Ať žije socialismus! Ať přijde nový Únor, cesta k důstojnosti pracujících tříd.

Předsednictvo Ústřední rady SMKČ