Kondolence k úmrtí generála Vo Nguyen Giapa

KS VSR
Velvyslanectví VSR, Praha

Vážení soudruzi,
s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí velkého světového revolucionáře a Vašeho národního hrdiny generála Vo Nguyen Giapa. Odkaz jeho života je pomníkem nezměrného úsilí v boji proti kolonialismu a imperialismu stejně jako ukázkou neporazitelnosti lidové vůle a hrdinství. Soudruh generál Giap se už ve 14 letech přidal k protikolonialistickému odboji. Koncem 30. let se stal členem komunistické strany, s jejímž vůdcem Ho Či Minem uprchl před japonskou invazí do čínského exilu. Odtud se vrátil, aby vedl partyzánskou válku proti Japoncům a později proti Francouzům i Američanům.

Bitva u pevnosti Dien Bien Phu, kde vietnamští komunististé zvítězili nad francouzskými oddíly a definitivně tak rozdrtili koloniální ambice Francie v Indočíně, byla jednou z nejvýznamnějších událostí národních dějin Vietnamu a v podstatě celého lidstva. Svoje hrdinství osvědčil i ve válce proti americkému imperialismu, která skončila vítězstvím revolučního Vietnamu a sjednocením obou částí země.

Čest památce tohoto hrdiny!

Ústřední rada SMKČ