K výrokům prezidenta ČR Miloše Zemana o přestěhování velvyslanectví ČR v Izraeli do Jeruzaléma

Vážený pane velvyslanče,
po přečtení výroků prezidenta ČR Miloše Zemana cítíme jako naši povinnost se razantně distancovat od jeho slov, která se týkala přestěhování českého velvyslanectví do Jeruzaléma, intenzivní podpory sionistické diktatury v Izraeli a apartheidního zřízení, stejně tak, jako se distancujeme od krajně nechutného výroku o odsunu Palestinců. Tyto výroky považujeme nejen za krajně nevhodné a nemorální, ale naprosto nesouhlasíme s tím, že by snad tato slova, jakožto výrok nejvyššího ústavního činitele ČR, měla vyjadřovat mínění a postoje českého lidu. Tyto šovinistické výroky poškozují nejen naše vztahy s lidem Palestiny a s ostatními státy, ale škodí pověsti českého státu jako takového. Bývalá republika, Československo, jehož je ČR nástupnickým státem, aktivně podporovala palestinské osvobozenecké hnutí a vystupovala proti rasistické politice Izraele. Stejně tak čeští mladí komunisté jasně říkají, že podporují práva palestinského lidu a odmítají šovinistickou a rasistickou politiku Izraele – a že tento postoj odmítání rasistické politiky odráží i fakt české zkušenosti, tedy že byla brutálně realizována na našem národě v letech nacistické okupace 1939-45.

Ať žije lid Palestiny!
Ať žije česko – palestinské přátelství!

Ústřední rada SMKČ