Na obranu odkazu básníka Petra Bezruče

bezrucuv_dum

Znepokojeni zprávou o možnosti zbourání už tak opomíjeného a zdevastovaného Bezručova domu v Kostelci na Hané prohlašujeme v duchu pozic obrany národní kultury, hrdosti na její výsledky a pocitu nutnosti jejího uchování pro další generace, že jednoznačně nesouhlasíme s možností demolice domu, ani s celkovou dehonestací osobnosti národního umělce, básníka Petra Bezruče, kterého bezvýznamní byrokraté označili za „přeceňovaného“. Na rozdíl od nich se za naši národní kulturu nestydíme a pociťujeme nutnost ji bránit nejen proti zásahům přepisovatelů dějin a „přehodnocovatelů“, kteří kontaminují náš prostor dekadentními činy odporujícími veškerým kulturním i morálním hodnotám.

Uznáváme v plném rozsahu hodnotu díla národního umělce Petra Bezruče, tak jak ji literární vědci a odborníci na Bezručovo dílo správně vyložili, podobně jako zdůrazňujeme vliv Bezručovy poezie na miliony svých čtenářů a na nezastupitelné místo, které Bezručovy verše mají v duši a charakteru našeho národa.

Bezručova poezie, to je umělecká ozvěna boje národa proti útlaku a odraz duše naší země, našeho kraje! Pokud říkáme NE! demolici Bezručova domu, říkáme především NE! barbarským výsledkům antikulturní „kulturní“ politiky nynějšího vazalského režimu, který namísto hodnot, které záměrně ničí, staví kýč, dekadenci a morální ubohost.

Poslanec PSP ČR JUDr. Stanislav Grospič
Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)
Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ)
Redakce časopisu DIALOG
Redakce serveru Prostějovská PRAVDA