Prohlášení KS Irska k odchodu Británie z EU

CP_Ireland_logo

Komunistická strana Irska vyjadřuje solidaritu se všemi pokrokovými silami v Británii, především s Komunistickou stranou Británie, v nadcházející kampani za odchod Británie z Evropské unie. Zvlášť vyzýváme pracující na severovýchodě naší země, aby hlasovali pro opuštění EU.

Hlasování „odejít“ bude hlasováním pro jinou cestu kupředu, hlasováním proti prohlubování globální militarizace, v němž je EU jednou z hnacích sil – nejen na širším evropském kontinentu, ale po celém světě.

Hlasování pro odchod by také zpochybnilo pokračování členství jižního irského státu v EU a znovu by otevřelo příležitosti ke třídnímu boji na národní úrovni.

Britské impérium

Neměli bychom být rozptýleni skutečností, že velmi reakcionářské a šovinistické síly, nostalgicky vzdychající po dnech Britského impéria, jsou také proti Evropské unii. My podporujeme požadavek na odchod nikoli na stejném úzkém nacionalistickém základě, ale z internacionalistické pozice dělnické třídy. Je nutné rozbít jednotu evropských monopolů, rozbít jednotnou kontrolní síť evropských zaměstnavatelů tím, že je rozdělíme, což jediné je může jako celek oslabit. Odchod Británie by mohl být dobrým spouštěčem kampaně pracujících jiných členských států za odchod. Zlomil by obavu, již EU tak úspěšně propaguje, že mimo EU leží ekonomická katastrofa.

Dohoda vypracovaná mezi Britským státem a institucemi EU je dalším útokem na práva dělníků po Evropě, zvlášť migrujících dělníků, nejzranitelnější složky dělnické třídy.

Demokracie a suverenita

Boj proti Evropské unii je v podstatě bojem za demokracii a svrchovanost. Je to protiimperialistický boj, boj, z něhož některé dříve protiunijní síly na severovýchodě naší země odešly a ustoupily do idealizovaného „kritického zasnoubení“ s imperialismem.

Odmítáme iluze roztrušované na podporu těchto argumentů. Narušují potenciál pro sjednocení našeho lidu na pokrokovém základě. Je chybou předkládat myšlenku, že EU je potenciálním valem proti útokům na dělnická a ekologická práva. To jsou falešné argumenty. EU a smlouvy, počínaje Maastrichtskou smlouvou z roku 1992, jsou k institucionalizaci úspornosti, konsolidování zájmů, vlivu a moci velkých evropských monopolů konkrétně, ale i monopolního kapitalismu všeobecně.

Útoky na dělníky v celém Irsku budou pokračovat, uvnitř i vně Evropské unie. Členství nezaručuje ochranu před útoky na dělnická práva a podmínky – naopak: všechny centrální instituce jsou mimo demokratickou kontrolu a nejsou nikomu zodpovědné, jak je dáno smlouvami.

Centrální banka EU, která je centrální institucí k zavádění ekonomické a měnové politiky EU, je řízena finančními domy a velkými bankami a pracuje pro ně. Komise EU je strážcem shody s rozpočtovou, politickou a vojenskou strategií EU. Útoky na dělníky, rozpočtová kontrola a prvořadost „trhu“ nade vším jsou pevně přímo zapojeny do EU.

Pokrok je v EU nelegální

Nepřijímáme, že EU je zdrojem, nebo má potenciál, pro pokrokovou společenskou a ekonomickou změnu, ani na nadnárodní, ani na národní úrovni. Zákony, směrnice a instituce EU jsou navrženy tak, aby zabránily změně na evropské i na národní úrovni. Lisabonská smlouva z roku 2009 upevnila moc a ideologický vliv velkopodnikání na politiku a instituce EU. Zachovala nadřazenost směrnic (tj. zákonů) EU nad národními, čímž ve skutečnosti učinila jakoukoli pokrokovou alternativní ekonomickou nebo sociální politiku nezákonnou. Co se týče EU, není cesty k návratu žádné skutečné demokracii na národní úrovni.

Antidemokratická povaha EU a absolutní moc evropského velkopodnikání nad ní bude dále upevňovaná s přijetím Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP).

Komunistická strana Irska vyzývá k co nejširší koalici pokrokových sil ke kampani za odchod Británie a Irska z Evropské unie.

Eugene Mc Cartan, generální tajemník KS Irska
1. 3. 2016
Překlad Vladimír Sedláček