Prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska (OS ČMS) k podpoře zaměstnanců České pošty

OSCMS_Grospic

OS ČMS jednoznačně podporuje zaměstnance České pošty a rovněž tak ty jejich odborové svazy, které se rozhodly vyhlásit na pondělí 19. prosince 2016 výstražnou dvouhodinovou stávku.

Požadovaný růst mezd o 2 500 Kč vnímáme jako oprávněný vzhledem ke skutečnosti, že průměrná mzda zaměstnanců České pošty je dnes ve výši 21 400 Kč. Takto je tato mzda nejen hluboce pod celostátní statisticky udávanou průměrnou mzdou, ale i pod mediánovou mzdou, která činí 23 527 Kč. Vnímáme také skutečnost, že mezi zaměstnanci České pošty jsou rovněž velké platové rozdíly. Zvýšení mzdy dojednané ostatními odborovými svazy působícími u České pošty o 2,6 procenta považuje proto OS ČMS za dílčí a nedostatečné, protože v průměru se takto mzdy zaměstnancům zvýší pouze o 556,40 Kč.

Podle názoru OS ČMS by měla proto být mzda zaměstnancům České pošty zvýšena alespoň na úroveň již uvedené mediánové mzdy.

V Praze 12. prosince 2016.
Stanislav Grospič
předseda Ústředního zastupitelstva OSČMS