Krátké ohlédnutí za vzdělávacími akcemi v roce 2016

vzdelavani_ilustracni

Již v minulosti jsme na našem webu informovali o vzdělávacích akcích Svazu mladých komunistů Československa. Vnitrosvazové systematické vzdělávání považujeme, vedle promyšlených a pravidelných agitačně-propagačních aktivit, za základní činnost pro výstavbu komunistické organizace. Za tímto účelem existuje v rámci SMKČ lektorská rada. Každý lektor je pověřen zpracováním jednoho ze základních témat marxismu-leninismu a následně toto své téma přednáší většímu počtu členů a sympatizantů, tak je zajištěna potřebná kvalita, systematičnost a kontinuita vzdělávání.

Rok 2016 byl ve znamení pro nás velmi aktuálního tématu „výstavba komunistické organizace “. Na toto téma se uskutečnily dvě větší celosvazové vzdělávací akce. V dubnu se první takováto akce konala v Praze. Přednáška se týkala základních principů výstavby komunistické organizace. Věnovala se tedy příčinám a potřebě samotné existence komunistické organizace, principům jejího vnitřního uspořádání, otázkám obecných cílů a metod práce. Po přednášce následovala diskuze.

Druhá větší akce tohoto typu se udála v listopadu v Brně. V tomto případě byla akce doprovázena menšími distribučními akcemi. Samotný průběh přednášky byl vzhledem ke stejnému tématu velmi podobný. Mezi těmito dvěma akcemi se však odehrála řada menších vzdělávacích akcí, provázených většinou živou diskuzí. Tématy byly například: historický materialismus, koordinované působení komunistů na internetu, využití moderních informačních technologií ve výstavbě plánované ekonomiky atd.

Na závěr této krátké sumarizace našich vzdělávacích aktivit za rok 2016 bychom chtěli připomenout, že vzdělávání SMKČ je veřejné. Zajímá-li vás tedy politika, historie nebo společnost, či dokonce myšlenky komunismu, a chcete-li se o nich dovědět něco více v prostředí aktivních komunistů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových nebo facebookových stránek, a získat tak více informací.