SMKČ na brněnském semináři

seminar_brno

18. 3. 2017 členové SMKČ působící v Brně navštívili odborný seminář „Socialismus nebo barbarství“ pořádaný brněnskou KSČM. Tématy semináře byl boj proti kapitalismu, otázky role komunistické organizace či obecně levice v soudobém kapitalismu a které otázky by komunistická strana měla předkládat. Mezi vystupující, které jsme si mohli poslechnout, patřili Luboš Blaha – poslanec SMERu – Sociální demokracie a „jediný marxista v NR SR“, který mluvil o roli globalizace v současnosti a jejího vlivu na levici, místopředseda KSČM Josef Skála, Věra Klontza-Jaklová, která z hlediska historického materialismu rozebírala jednotlivá historická období, třídní boj a jeho vyústění a vyřešení včetně v tomto roce jubilea VŘSR a Jiří Malý, z ekonomického hlediska hodnotící situaci na světovém trhu, v Evropské unii a dopad členství v těchto neoliberálních nadnárodních společenstvích na Českou republiku.

Jsme rádi, že se takový odborný seminář s podnětnými a zajímavými příspěvky v Brně koná, ale musíme z kritického, ale soudružského hlediska říci, že snaha o změnu či nápravu poměrů v komunistickém hnutí je skrze současné struktury reformistické KSČM po sjezdech v letech 2012 a 2016 nemožná. Strana namísto o obnovení odborového dělnického hnutí na pracovištích se stará o změny ve vrtkavých a stejně dopředu předplacených volebních průzkumech a neřeší skutečně komunistická témata. Není schopna marxisticky vysvětlit migrační krizi (kdy války na Blízkém východě a potřeba levné pracovní síly jsou pro kapitalismus definičními znaky), případně předkládá návrhy zákonů, které postavení pracujících a většiny národa nezlepší, např. zákon na ochranu prezidenta či zákon o příživnících, který v kapitalismu, kde na rozdíl od socialismu neexistuje mechanismus skutečného zajištění kvalitní práce pro každého, může být tvrdým nástrojem proti životním požadavkům zaměstnanců.

JDA a PJA