Výzva k solidaritě s palestinskými politickými vězni

hladovka_palestina

17. dubna se na 1500 palestinských politických vězňů v izraelských věznicích rozhodlo vstoupit do časově neomezené hladovky. Požadavky této akce nazvané Stávka za svobodu a důstojnost jsou zcela konkrétní: ukončit pošlapávání práv palestinských vězňů, konkrétně svévolné odpírání návštěv rodinných příslušníků a možnosti korespondence, omezování či bránění kontaktu vězňů se svými právními zástupci, odpírání řádné lékařské péče, svévolné umísťování vězňů na samotky a také časově neomezené věznění lidí bez sdělení obvinění a bez soudu v režimu tzv. administrativní vazby, což se aktuálně týká kolem 600 osob, z nichž někteří jsou takto vězněni již 11 let!

Do hladovky vstoupili jednotně vězni všech politických směrů a organizací bojujících proti okupaci Palestiny: Fatahu, Lidové fronty za osvobození Palestiny, Hamásu, Demokratické fronty za osvobození Palestiny a dalších. Hladovka má obrovskou podporu palestinské veřejnosti a solidární akce na její podporu se konaly také v mnoha zemích celého světa. Hladovku svými oficiálními prohlášeními podpořily i masové demokratické organizace, například Světová odborová federace, která zastupuje 92 milionů pracujících ze 126 zemí světa. Izraelská vláda ovšem jakékoliv jednání o požadavcích hladovkářů odmítá a hladovka tak pokračuje již více než 40 dní.

Autoři této Výzvy apelují na pokrokové a demokratické organizace a jednotlivce v České republice a na Slovensku k solidární podpoře hladovky palestinských politických vězňů.

My, níže podepsané organizace, podporujeme požadavky palestinských politických vězňů držících hladovku:

  1. Levá perspektiva
  2. Marxistická alternativa
  3. Svaz mladých komunistů Československa

Více: http://samidoun.net