SMKČ na besedě řeckých komunistů ke 100. výročí VŘSR

Recka_Obec_Praha

Řecká obec v Praze uspořádala 2. prosince besedu ke 100. výročí VŘSR. Zúčastnil se jí člen mezinárodního oddělení ÚV Komunistické strany Řecka a také její významná členka Hermiona Spalas, dcera bojovníků Řecké demokratické armády.

Akce byla zahájena předáním diplomu této soudružce za dlouholeté působení v Komunistické straně Řecka. Bylo vzpomenuto na její životní útrapy, dramatický odchod z Řecka v jejích 13 letech, působení v rozhlasu v Bulkes, dále v novinách řeckých exulantů „Bojovník“ v Jeseníku a poté v redakci časopisu „Otázky míru a socialismu“ v Praze.

Promluvili také zástupci dvou mládežnických komunistických organizací – KSM a SMKČ.

Hlavní projev přednesl výše zmíněný člen ÚV Komunistické strany Řecka. Podle něj VŘSR ukázala, že je možné budovat vyšší stupeň společnosti. Úspěch revoluce byl především v teoretické přípravě strategie. Bolševici dokázali správně vyhodnocovat politiku na mezinárodním poli. Uměli měřit svou sílu v dělnické třídě, uměli vybírat správnou taktiku, strategii, spojenectví a hesla. Pracovali přitom v komplikovaných podmínkách, ale byli houževnatí, stateční a velmi pracovití. Komunistická strana dokázala být avantgardou. Díky tomu uspěla.

Řečník zmínil také představu dnešní činnosti, kterou vidí ve znovuzorganizování dělnického hnutí. Je podle něj nutno pracovat na zostření třídního boje, posílit strukturu komunistického hnutí a stát se tak výraznou avantgardní silou.

Dále hovořil o současné situaci v Řecku. Připomněl řeckou celostátní stávku, která se uskuteční 14. 12. Je důsledkem tvrdého a násilného potlačení tří demonstrací. Jednalo se o demonstraci studentů, důchodců a lidí vystěhovaných z bytů.

Závěrem zdůraznil, že k úspěchu nestačí entusiasmus a nadšení, ale je nutné vzdělávání komunistů a ideologická práce.