Řecké odbory PAME: Na protidělnický útok zareagujeme novou národní stávkou

logopame

Řecká vláda SYRIZA (která je v koalici s krajně pravicovou stranou ANEL) připravuje zostření útoku proti dělníkům a lidovým vrstvám v Řecku.

Poslední memorandum s novými podmínkami vede k novému kolu útoků proti životu dělnických rodin, jelikož vláda má v příštích několika měsících dokončit velké množství protilidových opatření, aby mohla vyhlásit údajný „konec memorand“. Opatření již odsouhlasená EU, MMF, a SB jsou vyžadována průmyslníky, majiteli lodí, bankéři atd., protože slouží jejich konkurenceschopnosti a ziskům.

„Konec memorand“ popisovaný vládou se zakládá na nespočtu protidělnických zákonů předešlých let, které zůstávají platné, stejně tak jako průběžná opatření, která vláda SYRIZA-ANEL uskutečňuje každé tři měsíce. „Konec memorand“, který vláda napříč Řeckem svátečně vyhlašuje, to jsou jen prázdná slova, jejichž účelem je dělníky ukolébat.

Obnovení ekonomiky slíbené vládou znamená další zintenzivňování vykořisťování, aby bylo vytvořeno přitažlivé prostředí pro všechny možné „investory“.

Jakkoli vláda lidem tvrdí, že je vidět „světlo na konci tunelu“, skutečnost to popírá. Jejich plány zakázat právo na stávku, umlčet každý hlas, který si stěžuje, požaduje a bojuje, jen potvrzuje závazky, které vláda přijala vůči průmyslníkům, majitelům lodí a velkoobchodním skupinám.

Protidělnická opatření a útlak jdou ruku v ruce

Vnucování protilidové politiky jde ruku v ruce se zintenzivňováním autoritářství a represe. Snaží se zastavit boj dělnické třídy. Chtějí klást překážky a omezovat aktivitu dělnických odborových svazů. Chtějí sáhnout na odbory.

Podle současného vládního zákona je činnost těch, kteří odporují dražbám (konfiskace zadlužených dělnických domů bankami), kteří protestují, kteří se snaží zabránit této nespravedlnosti, kriminalizována, protože boj za ochranu domovů dělníků se považuje za zločin!

To je rozhodujícím krokem k úplné eliminaci práva na stávku, když dle současné legislativy se dnes 90% stávek v Řecku nazývá nezákonnými. Cílem vlády je oslabit a odzbrojit dělnické hnutí, odborové svazy, vydat zmatené a zotročené dělníky napospas choutkám podnikatelských skupin.

Vláda chce udeřit dělnickou třídu na primární úrovni organizace, v podnicích, v továrnách, kde je zastrašování pomocí hrozeb a tlaku silnější. Tam, kde se rodí vykořisťování, tam je zdroj ziskovosti.

Právo na stávku je neobchodovatelné! Naše třída si ho vydobyla nespočtem obětí a krve! Nikomu nedovolíme, aby se ho dotkl!

Poslední vývoj také odhalil černou koalici řecké vlády a kapitalistů s jistými silami v odborech. Na návrh PAME, aby dělníci reagovali na tato nová opatření národní generální stávkou, odbory GSEE a ADEDY (členové ETUC v Řecku) odmítly!

Stejné síly před několika týdny udělaly, co mohly, aby překazily generální stávku 14.  prosince. Dělají vše, aby zamezily organizování požadavků na pracovišti. Pěstují defétismus (poraženectví), a tím dělníky od odborů odrazují.

Svým postojem nejen že pomáhají a podporují vládu tím, že jí dávají prostor a čas ke schválení série zpátečnických, protidělnických reforem bez odporu, ale také jím ukazují svůj plný souhlas a sžití se s požadavky průmyslníků a velkokapitalistů, své spojenectví se všemi stranami, které podporují systém vykořisťování.

Vyzýváme dělníky a jejich svazy, aby vzali věci do svých rukou. Posílit boj akcí a inicialivou v průmyslu a na pracovištích. Posílit činnost, shromáždění a schůze.

Vyzýváme regionální centra práce a národní federace, aby se rozhodly pro generální stávku, až vláda předloží parlamentu návrh zákona s protidělnickými opatřeními.

Bojujeme a požadujeme

Obnovení minimální mzdy na úrovni, jaké byly předtím. Obnovení kolektivních smluv na úrovni sektorů a odvětví. Zvýšení mezd, penzí a sociálních náhrad, k znovunabytí ztrát a základních potřeb.

Skoncovat se všemi protidělnickými zákony a opatřeními, memorandy.

Žádný dům dělnických rodin nespadne do rukou bankéře.

Zastavte stálé danění.

Bojujeme, protože musíme bránit naši jedinou zbraň, naše právo na stávku, organizaci, kolektivní boj a akci.

Bojujeme, abychom posílili odpor proti privatizacím, proti vydání veřejného bohatství do rukou podnikatelských skupin.

Každá továrna, každé pracoviště, každá čtvrť se stane jádrem akce a odporu, aby nejen neprošla nová opatření, ale také aby naším bojem byla zrušena ta předešlá.

Žádný dělník, žádný nezaměstnaný nesmí být zmatený a věřit, že útok přestane, že někdo jiný ho zastaví za nás. Pouze organizovaný třídní boj pracujícího lidu může zvrátit tuto situaci.

Máme moc, máme právo! Každý v boji!