1948/2018 – Český národe, Češi, Moravané a Slezané, čeští pracující, na nohy!

komsomol 2

Skoro třicet let od majetkového převratu r. 1989 a 70 let od Února 1948 jsme jako komunisté povinni bilancovat éru rozvratu, éru zničení společného státu, devastaci a rozkradení hospodářství a období, pro které je typická sociální tíseň, vykořisťování, nerovnost a zbožšťování satana mamonu, přitakávání korupci a mafiánskému prostředí prokapitalistické politické scény. Tato neradostná doba, která tu a tam v blyštivé chvíli konjunktury odhodí pracujícímu drobty ze stolu, je ne nadarmo nazývána druhou Bílou Horou, porobou, kdy je na našem národě bota západních kapitalistů, paktu NATO a těch struktur, které si již naši budoucnost rozparcelovali a nehodlají se s čímkoli nezávislým a spravedlivým v českém prostoru smířit. Český člověk je za třicet let číslem v kartotéce, něčím, co je jen výplní statistik, ovcí režimní manipulace a otrokem kapitálu. Tak je tomu v zemi Jana Husa, Jana Žižky, Komenského, v zemi hrdinů Dukly a Pražského povstání, v zemi, která kdysi řekla zrádnému Západu NE a která pozvedla svým úsilím nejen sebe, ale stala se na čtyři desetiletí i centrem světového úsilí o pokrok.

Český pracující se ptá, kde se stala chyba. Ptá se, kdo je viník. Je to jeden člověk, jedna strana? Je to jedna třída! Ta, která stojí na opačném konci barikády proti té jeho! Jsou to ty špinavé pijavice, paraziti na těle našeho národa, oligarchie, velkokapitalisté, ale i ti, kteří tahají za nitky v podobě imperiálních mocností a všudypřítomného sionistického odéru, se skoro třicet let vysmívali našim českým lidem. Ohlupovali je, obelhávali je a okrádali. Vysmívali se, protože si byli jisti, že mají v rukou vše, co je ve společnosti potřeba. Zkorumpované buržoazní politiky, chátru maloměšťáckých šmelinářů, média, vzdělávací instituce, celou státní správu zprivatizovali a stejně ukrást chtěli i svobodné myšlení, prostou a samozřejmou touho českého člověka po důstojnosti, po svobodě, po rozvoji, potřebu štěstí pro sebe a své bližní.

Český člověk, český pracující, český lid, duše českého národa v české pracující třídě se stali otrokem oplzlé touhy kapitalistů, nechutné oligarchie a zahraničních koncernů po zisku, který podojí z našeho národa a na úkor našich pracujících, našich českých lidí. Ti si po léta museli odpírat, aniž by dostali odpověď na otázku, proč mají nižší životní úroveň, než by si zasloužili, proč jejich děti nemohou mít lepší život a proč se řeší ty sociální otázky, které byly kdysi nepředstavitelné. Ptali se, proč je nemožné se dovolat svých práv zaměstnance, proč jsou občanská práva jen na papíru, proč jsou jejich názory cenzurovány, proč nemohou říct, co si myslí, proč nemohou být v odborech tak, jak chtějí, a proč se nemohou účastnit politických změn tak, jak by bylo záhodno. Ptali se, proč přes všechna abstraktní slova o demokracii na sobě cítí diktát panské třídy, proč musí ustupovat nátlaku buržoustů, kšeftařů a šmelinářů, proč není jejich právo na prvním místě v jejich vlastní republice. A ptali se dál, proč se jejich vlast stala kolonií, proč vlaje jejich vlajka nad cizími hroby kdesi v cizině a proč jejich děti musí vyrážet za prací do světa, aby nedůstojně živořili za cizí měnu. Ptali se a nemohli dostat odpověď. Protože ta odpověď nebyla ani ta nebo ona vláda, ani včerejší nebo dnešní premiér, ten nebo předchozí prezident či ten nebo jiný další ministr. Ta odpověď nebyla ani v tom, jestli vyhraje mediálně zmanipulované volby ta nebo ona strana a z jakých stran se bude skládat další vláda. Žádná taková hrátka „demokratických“ loutek panské třídy oligarchů a zahraničních protektorů nedala odpověď. Odpověď dala až životní zkušenost každého toho českého člověka, který se živí prací, tkerý se na práci chystá nebo který si své odpracoval. A tu odpověď přináší komunisté: Odpovědí na třicet let potíží, živoření, podřízení a nedůstojnosti je odmítnout loutkové divadlo, odmítnout diktát oligarchie, zhodit okovy vnucené Spojenými státy, kriminálním paktem NATO, souručenstvím velkokapitálu EU a zkrvavenou rukou Izraele. Náš český člověk bude svobodný a šťastný jen tehdy, bude-li pánem ve své vlastní zemi, jen tehdy, bude-li Čechám, Moravě a Slezsku panovat pracující třída a ne ti, kteří ji roky ožebračovali a kteří své paláce stavěli z jejího potu. Jen tehdy v této zemi zavládne rovnost a důstojnost, jen tehdy pocítí český národ spravedlnost, až přivře chmatáckou ruku kapitalistů do dveří, až vezme bič na ty, co ještě do nedávna rozdělovali a panovali a až důrazně řekne: „NE, dnes a pro všecny příští časy tu vládne našich deset milionů!“

A jsou to komunisté, kteří dávají, posilněni historickou zkušeností, posíleni vzlety a pády, slavnými vítězstvími a sebekritickým pohledem na vlastní prohry, řešení. To je v totální změně systému, v porážce údajné „demokracie“ jako rekvizity rabování privatizátorů v demokracii skutečnou, lidovou, ve skutečný socialismus, který musí samozřejmě nahradit zastaralý a zvrhlý systém kapitalismu jakož i jeho stejně zvrhlé hodnoty, které utváří vlastizrádce, šmelinář a kurva. Příští republika musí být jen pro ty, kteří pro ni pracují, jen pro poctivé, nikoli pro vyžírky, parazity a flákače, nikoli pro šlechtu privatizátorů, která ještě včera ukazovala svůj opulentní nevkus.

Rudá hvězda komunistů je jediným, moderním a demokratickým řešením budoucnosti Čechů, Moravanů a Slezanů v mizérii kapitalismu, který se dnes ve své lokální podobě honosí chvilkou údajné konjunktury. Ta se však zanedlouho zhroutí jako domeček z karet.

Jsou to komunisté, kteří v duchu českých revolučních tradic, v duchu opravdového vlastenectví, po cestě husitské revoluce, boje za nezávislost, boje za sociální spravedlnost, odboje a vítězství lidu proti pravicovému puči a buržoaznímu diktátu před 70 lety, vyvedou tuto republiku ze zajetí kapitálu, z okovů EU, MMF, Světové banky a paktu NATO až k novému vítězství, až k nové renesanci, k novému obrození!

Je to tvoje věc, o kterou běží, je to tvoje země, kterou si nesmíš nechat znovu ukrást, je to tvůj život, který musíš prožít lépe, šťastněji a důstojněji!