Digitální knihovna

K. Marx, B. Engels: Manifest komunistické strany
K. Marx: Ke kritice politické ekonomie
K. Marx: Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta
K. Marx: Kapitál I. (marxists.org)
K. Marx: Kapitál II. (marxists.org)
K. Marx: Kapitál III. (marxists.org)
K. Marx: Námezdní práce a kapitál
B. Engels: Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filozofie
B. Engels: Německá selská válka
B. Engels: Úloha násilí v dějinách
V. I. Lenin: Stát a revoluce
V. I. Lenin: Proletářská revoluce a renegát Kautsky
V. I. Lenin: K. Marx – B. Engels – Tři zdroje a tři součásti marxismu
V. I. Lenin: O národnostní otázce
V. I. Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu
V. I. Lenin: Dvě taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci
V. I. Lenin: Krok vpřed, dva kroky vzad (Krize v naší straně)
V. I. Lenin: Vybrané spisy v pěti svazcích, svazek 4, 1. část, 2. část
V. I. Lenin: Co dělat? (Palčivé otázky našeho hnutí)
V. I. Lenin: K mládeži
V. I. Lenin: Velká iniciativa
V. I. Lenin: O Náboženství
J. V. Stalin: Ekonomické problémy socialismu v SSSR
J. V. Stalin: Marxismus a národnostní a koloniální otázka
R. Luxemburgová: Sociální reforma nebo sociální revoluce? (marxists.org)
Fidel Castro: Vybrané projevy 1953/1977 (1. část)
Fidel Castro: Vybrané projevy 1953/1977 (2. část)
Fidel Castro: Revoluce je dcerou vzdělanosti a idejí
Fidel Castro: Dějiny mi dají za pravdu
Fidel Castro: Dopisy z vězení
Ernesto Che Guevara: Bolívijský deník
Ernesto Che Guevara: Motocyklové deníky
Životopis Georgiho Dimitrova
Georgi Dimitrov a československý lid
Jiří Dimitrov a jižní Morava
Jiří Dimitrov – bojovník proti fašismu
Ho Či Min: Deník z vězení
Antonio Gramsci: Dopisy z vězení
Antonio Gramsci: Základy politiky
Nikolaj Asejev: Kdo je V. V. Majakovskij
Vladimír Majakovskij: Správná věc
Vladimír Majakovskij: Vesele i vážně, 1. část
Vladimír Majakovskij: Vesele i vážně, 2. část
Verše proti smrti – ČSSR
Verše proti smrti – Maďarsko
Verše proti smrti – SSSR
Jan Anger: Mnichov 1938 (Svoboda, 1988)
J. S. Hájek: Mnichov (SNPL, 1953)
E. Weinert: Memento Stalingrad – W. Bredel: V stalingradském kotli (Naše vojsko, 1953)
I. Ehrenburg: Občanská válka v Rakousku
Viliam Plevza: Slovenské národné povstanie 1944 (Počiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu)
Sborník vystoupení z konference konané u příležitosti 90. výročí úmrtí V. I. Lenina
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce
Julius Fučík: Zářivé poselství
Čtení o Leninovi
Čtení o Leninovi 2. díl
R. Kovář, Z. Křemen, Č. Ullrich, V. Šantroch: Ve jménu života aneb Renesance socialismu očima jeho porážky
Jiří Wolker: Výber z poézie (1956)
Jiří Wolker: Z díla (1954)
Jiří Wolker: Balady (1964)
Wolker pracujícím (1949)
Wolker pracujícím (1987)
Wolker pracujícím
KSČ a kultura, 1. díl, 1921 – 1948 (1987)
Dvacet let bojů Gottwaldova vedení KSČ – cesta k vítěznému únoru
Klement Gottwald: Kupředu, zpátky ni krok!
Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 1. část
Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 2. část
Vítězný únor ve fotografii
A. Svoboda, A. Tučková, V. Svobodová: Jak to bylo v Únoru
Košický vládní program
Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
Ztroskotanci a samozvanci
Zprávy v boji proti kontrarevoluci