Členství v SMKČ

Podmínky vstupu a členství v SMKČ

znakSMKCPodmínky vstupu a členství v SMKČ řeší v prvé řadě Pravidla vnitřního fungování SMKČ. Vnějškově je lze považovat za neformální, ale vnitrosvazově jsou klíčová, zásadní a jako taková jsou považována za závazná. Ačkoliv se nejedná o stanovy zapsaného spolku na Ministerstvu vnitra České republiky, jsou v souladu s obecnými zákonnými normami ČR. Členství v SMKČ se opírá také o některé vnitrosvazové směrnice, které vyplývají z aktuálního znění základního dokumentu SMKČ – z jeho Pravidel, a jsou jim logicky podřízeny. Třetím zdrojem, jímž je určováno členství v SMKČ a z něhož musí kandidát členství a člen SMKČ vycházet, jsou základní principy výstavby komunistické organizace (demokratický centralismus) a nejdůležitější zásady marxisticko-leninské teorie, jakožto světonázorového základu SMKČ. S nimi by se měli budoucí členové seznamovat v první řadě v rámci kandidátské lhůty členství v SMKČ. Mimo jiné i z tohoto důvodu byla kandidátská lhůta, coby průprava pro kvalitní a odpovědné členství v SMKČ, zavedena.

Členství v SMKČ konkrétně řeší III., IV. a V. článek Pravidel. Kandidátskou lhůtou se povšechně zaobírá bod č. 8 III. článku Pravidel vnitřního fungování SMKČ. Pro praktickou potřebu byly zásady průběhu, plnění práv a povinností kandidátů členství v SMKČ, schváleny ve vnitrosvazové směrnici Ústřední radou (ÚR) SMKČ, nejvyšším voleným orgánem tohoto občanského sdružení mezi jeho sjezdy.

Tato směrnice především stanovuje, že:

1) Schválená a platná kandidátská lhůta členství v SMKČ trvá 6 měsíců pro všechny zájemce o členství v této organizaci.

2) Úspěšné plnění kandidátské lhůty by mělo představovat aktivitu na poli teoretickém, publikačním i praktickém, popř. výrazně v jedné ze zmíněných oblastí, prokázání morálních, lidských a ideových kvalit.

3) Kandidát členství v SMKČ udržuje v době své kandidátské lhůty kontakt s klubem SMKČ, do něhož náleží. V případě, že se v okolí jeho bydliště nenachází klub SMKČ, komunikuje a je v kontaktu s ÚR SMKČ nebo jejím pověřeným členem.

4) O zdárném ukončení kandidátské lhůty SMKČ přijetím příslušného kandidáta za člena SMKČ, nebo o jiném postupu v této otázce, rozhoduje ÚR SMKČ na základě doporučení daného klubem nebo pověřeným členem SMKČ.

PRIHLASKAjpgprihlaska.pdf