kopecky

Pred stodvadsiatimi rokmi…

„Vzpomínky na Antonína Zápotockého ho nejen zlidšťují jako politika, ale přibližují také život a dílo velkých ‚obyčejních lidí‘, které dnes poplivávají posametoví trpaslíci.“ To je úvodná veta zo spomienkovej knihy Márie Zápotockej, ktorú v predhovore uviedla…mels_r

„Nová společenská racionalita“, odmítnutí socialismu a marxismu předchozích dob

Uvedené slovní spojení „nová společenská racionalita“ patří k těm frekventovanějším, avšak svou vypovídací hodnotou k nejnejasněji interpretovatelným z prezentovaných pojmů M. Ransdorfa. A to nejen v jeho „Novém čtení Marxe“. Jde přitom o prezentaci, jemně řečeno, velmi svérázného konceptu, jakéhosi údajně „nového…IV_sjezd_Svazu_ceskoslovenskych_spisovatelu

Předehra osmašedesátého

Před padesáti lety byl zneužit k protisocialistickým vystoupením IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, jenž se uskutečnil ve dnech 27.–29. června 1967. První, kdo upozornil, že sjezd spisovatelů se může stát roznětkou k útokům na socialismus, byl Arnošt Lustig. Trápilo…