svickyteror

Západ už nemůže zavírat oči

Poslední teroristické zvěrstvo v Londýně by mělo být důvodem k zesílení debaty o zahraniční politice Británie a Západu na „Větším Středním východě“, ne k jejímu ukončení.„Imperialistická intervence v Sýrii musí ihned skončit“, řekl generální tajemník SOF v projevu solidarity

Ohlédnutí za dvěma stávkami

Konjunktura současného kapitalistického hospodářství se blíží vrcholu. To ovšem v zastaralém a dekadentním imperialistickém systému neznamená dlouholetý ekonomický růst, zlepšování životní úrovně většího množství proletářů a dalších představitelů utlačovaných společenských tříd a vrstev, případně obecnější pokrok…
Antikomunistickým falzifikátorům dějin KSSS a SSSR

Charakter současné etapy

Ústava SSSR z roku 1977 prohlásila, že SSSR je již všelidovým státem, a tedy že diktatura proletariátu byla naplněna. Dnes je zřejmé, že to byl závěr ve své jednostrannosti předčasný. Tuto předčasnost dokazuje sám historický vývoj…